Vill du delta i en forskningsstudie om ME/CFS?

Vi inbjuder patienter och friska personer

Vi planerar en vetenskaplig studie om ME/CFS som utförs vid Bragée Kliniker, STOCKHOLM till vilken vi inbjuder patienter med sjukdomen och friska personer som kontrollgrupp. 

Syftet med studien är att utröna bakgrund och därmed lämpliga behandlingar vid sjukdomen som bland annat kännetecknas av svår ansträngningsutlöst matthet, smärta och sömnstörningar.

Vare sig man är försökspatient med sjukdomen eller frisk kontrollperson genomgår man en utförlig medicinsk utredning vid tre besök, med besvarande av enkäter, undersökning av blodprover, test av känseltrösklar och blodtrycks- reaktion vid upprättstående samt en undersökning av ögonen.  Patienter genomgår också magnetkameraundersökning i liggande samt ryggpunktion. Vi undersöker också förekomst av inflammation och infektion i blod och ryggvätska.

För att delta i studien skall du endera ha sjukdomen ME/CFS konstaterad, eller vara väsentligen frisk utan medicinsk behandling. Du skall vara i åldern 18-65 år, och inte vara förhindrad att genomgå magnetkameraundersökning, exempelvis på grund av inopererade metallföremål. Du skall inte heller ha blödningsrubbning, eller vara gravid.

Anmälan sker genom telefon till mottagningen, eller via 1177.se   sök då mottagningen Bragée MEcenter (obs accenten över é, du kan också söka mottagning på "brag".

Huvudprövare är Dr Björn Bragée, spec i smärtlindring.

BRAGEE ME-CENTER, Karlavägen 100, 115 26 STOCKHOLM. Tel 08 545 888 71