Läkemedelsstudie - diabetesrelaterad nervsmärta

Vi söker deltagare...

Vi söker deltagare till en läkemedelsstudie för att undersöka effekten av en ny substans för behandling av nervsmärta i fötter och ben hos patienter med diabetes. Deltagarna ska ha haft nervsmärta i minst 6 månader och diabetesbehandlingen ska ha varit oförändrad de senaste 3 månaderna.

Studiedeltagarna får behandling med antingen studieläkemedel eller med placebo under 8 veckor. Studien omfattar 5 besök till kliniken samt 3 planerade telefonkontakter under 15 veckor.

Under studien behöver deltagarna fylla i smärtskalor och andra frågeformulär i en elektronisk dagbok. Alla undersökningar, provtagningar och läkemedel i studien är kostnadsfria. Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

För mer information och intresseanmälan, vänligen kontakta oss enligt nedan

Anmälan sker genom telefon till mottagningen, eller via 1177.se  

Huvudprövare är Med. Dr Marie Gullstrand, spec i endokrinologi.

BRAGEE ME-CENTER, Karlavägen 100, 115 26 STOCKHOLM. Tel 08 545 888 71