Fullt Hus på ME-center!

Rätt hjälp ger hopp. 500 kom på öppet hus.

Den 26 september höll vårt nya förstärkta ME-center öppet hus. Finanslandstingrådet Irene Svenonius invigde centret med att klippa ett symboliskt band. Årets ME-patient utsågs och fick ta emot ett ärofyllt diplom och en prischeck på 10 000 kronor.

Det blev ett mycket lyckat event på Garnisonen under onsdagseftermiddagen. Köerna till ME-vården har tidigare varit mycket långa, ofta över ett år. Därför har Stockholms läns Landsting beslutat att köerna måste kortas genom att öka anslagen till ME-vården. Det innebär att Bragée kliniker nu kan erbjuda patienter med kroniskt trötthetssyndrom vård inom bara några veckor. Detta uppmärksammades genom att bjuda in patienter och anhöriga till en full dag med föredrag och aktiviteter.

Dagen började med en invigning där finanslandstingsrådet Irene Svenonius klippte ett band som fick symbolisera de köer som nu kortats. Björn Bragée, medicinsk chef på Bragée kliniker, pratade om det viktiga hoppet och att ME/CFS, med rätt hjälp, är en sjukdom som man faktiskt kan leva med. Till årets ME-patient, det vill säga en som trots sin sjukdom har kunnat hjälpa och stödja andra, utsågs Camilla Gillberg.

Efter invigningen i stora hörsalen, bjöds anhöriga och patienter in på kliniken för öppet hus och att gå runt till olika stationer. På stationerna kunde man få testa behandlingar för ME/CFS och samtala med personalen.

Det kom uppskattningsvis 500 besökare som alla visade på stort intresse och engagemang.

Nedan hittar ni bilder från dagen!

Bragée ME-center Öppet hus

Bragée ME-center Öppet hus

Bragée ME-center Öppet hus

Bragée ME-center Öppet hus

Bragée ME-center Öppet hus

Bragée ME-center Årets Patient

Bragée ME-center Öppet hus

Bragée ME-center Öppet hus

Bragée ME-center Öppet hus

Bragée ME-center Öppet hus

Bragée ME-center Öppet hus

Bragée ME-center Öppet hus

Bragée ME-center Öppet hus

Bragée ME-center Årets Patient