Riksdagsledamot Mattias Vepsä besöker Bragee kliniker

Informerar sig om MF/CFS

Mattias Vepsä Riksdagsledamot S och kandidat till Stockholms läns landsting besökte Bragee kliniker.

- Jag är glad för möjligheten att träffa Björn med kollegor för att lära mig mer om det viktiga arbetet med rehabilitering, smärta och utmattning - ME/CFS. Jag förstår att många idag söker vård för smärta och utmattning och att köerna har vuxit. Björn berättade att det idag är ca. 2 års väntetid för de MF/CFS-sjuka för att få komma till specialistklinikerna Stortorp och Bragee. Det är inte acceptabelt. Jag uppskattar verkligen möjligheten att få träffa olika verksamheter i Landstinget. Det är viktigt för mig för att se hur vi kan utveckla vården i vår region.

Björn Bragee informerade om verksamheten och berättade om arbetet med ME/CFS. 

- Många tror att utmattningssjukdomar är hitte-på-sjukdomar. Men det är fel. Denna allvarliga brist på kunskap finns tyvärr både bland läkarkollegor och Försäkringskassan. På Bragee kliniker forskar vi på området och många utmattningssjukdomar bottnar i neurologiska skador i hjärnan. Detta är livsviktig kunskap, som alla i vården borde känna till. Vår uppgift är inte bara att lyssna och förstå och tro på patienten, utan också att lindra och helst bota våra patienter som lider svårt av sin sjukdom.