Satsning på läkarutbildning:

Vi sprider kunskap över nätet

Vi tycker att vårt uppdrag inte bara ska vara att bedriva god vård för patienter med smärta, utmattning och ME/CFS, utan också att sprida kunskap, inte minst i läkarkåren. Vi startar nu en stor satsning på utbildning över nätet, men även på plats när det åter blir möjligt. I en seminarieserie, för framförallt primärvården, tar vi upp många teman med Bragée Klinikers kunniga specialistläkare. Det är en imponerande lista av spännande föredrag, se denna länk.

Vi kommer också att skapa kortare instruktiva videos om såväl bakgrund som behandling och forskning, för både professionen och patienterna. Följ oss på hemsidan, eller via vårt nyhetsbrev.  På bilden diskuterar vår utvecklingschef Med Dr Hamid Ghatan och vår grundare Fil Dr Britt Bragée hur vi kan sprida rätt kunskap.