Utmattning

Vanliga frågor om vår rehab för utmattning

Hur gör jag för att komma till er, behöver jag remiss?

Först måste du söka hjälp på din vårdcentral eller företagshälsa. Där gör dom en medicinsk bedömning, utesluter andra skäl till trötthet och erbjuder grundläggande stresshantering. Om utmattningen inte läker ut kan du behöva en mer omfattande rehabilitering. Då skriver din läkare eller psykolog en remiss till oss. Vi tar även emot egenremisser men då behöver vi stämma av med dig vilken hjälp du sökt och vilka insatser som är gjorda.

Vad kostar det?

Du betalar vanlig patientavgift, högkostnadsskyddet gäller.

Vad är egenremiss?

Det innebär att du kan skriva din egen remiss till oss, du kan göra det direkt på 1177.se genom att leta rätt på vår mottagning (sök på "brag" så slipper du krångla med é i bragée)  Du kan också fylla i ett frågeformulär och skicka till oss.  Egenremiss för utskrift

Vilket av våra program som är mest lämpat att hjälpa dig, avgörs under bedömningsdagarna, då du träffar läkare, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut, och kan diskutera den frågan med dem.

Hur långa är väntetiderna för att starta rehab?

Vi håller oss inom vårdgarantins 30 dagar för det första besöket. Om vi, utifrån vad vi kan läsa i remissen, bedömer att vi kan hjälpa dig, börjar vår kontakt med att du får en tid för ett första kartläggande samtal. Då är ännu inget beslutat. Nästa steg blir att också träffa läkare, fysioterapeut och psykolog. Först därefter tas, i samråd med dig, beslut om när din rehab lämpligen ska starta. Vi har gruppstart varje vecka.

Jag behöver bara träffa en läkare, kan jag boka en tid hos er?

Vi kan tyvärr inte ta emot patienter som enbart är i behov av en läkarkontakt, vårt uppdrag är att ge multimodal teambaserad rehabilitering.

Jag har både smärta och utmattning, vilket program ska jag gå?

Vad hindrar dig mest i ditt arbete, dina studier eller annars i livet? Är det hjärntrötthet och utmattning som hindrar eller är det framför allt smärta och värk som hindrar? Vilket av våra program som är mest lämpat att hjälpa dig avgörs under bedömningsdagarna, då du träffar läkare, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut, och kan diskutera frågan med dem.

Hur omfattande är utmattningsprogrammet?

Rehabiliteringen på kliniken bedrivs på halvtid, dvs olika aktiviteter är bokade som regel ca 4 timmar per dag under tio veckor. Programmet pågår antingen förmiddagar eller eftermiddagar. Dessutom tillkommer hemuppgifter, egenträning samt restid till och från hemmet, som också tar sin tid. Programmet och den personliga förändringsprocessen kan vara krävande och fysiskt och emotionellt påfrestande vilket kan innebära ökat behov av tid för vila och återhämtning, särskilt de första veckorna.

Kan jag jobba samtidigt som jag går i programmet?

Det är i regel svårt att orka både arbete och rehab samtidigt. Rehabiliteringsprogrammet för utmattning riktar sig främst till de som varit helt sjukskrivna en tid och som först provat rehabiliteringsinsatser på vårdcentral, inom psykiatrin eller företagshälsa, men där läkningen saktat in eller kanske helt avstannat. Om du inte varit sjukskriven alls, så bör du först söka hjälp på vårdcentral eller företagshälsa. Om du tidigare varit helt sjukskriven på grund av utmattning, men nu arbetar deltid, så kan du behöva återgå till hel sjukskrivning under programmet.

Vad säger Försäkringskassan?

Försäkringskassan har regler att följa. Det kan vara bra att stämma av i förväg med din handläggare på FK om det finns något som kommer hindra sjukpenning under rehab. Det är en fördel om FK är införstådda med planeringen, då tio veckor är en ganska lång behandlingstid. I vissa fall kan en annan form av sjukpenning användas som heter "förebyggande sjukpenning".

Måste jag bo i Stockholm?

Nej, men du bör ha både boende och dina resor till och från kliniken ordnade, så att du kan komma till oss dagligen under din rehab, utan alltför stor ansträngning.

Hur löser jag boendet?

Den som kommer långväga ifrån får i regel ordna sitt boende själv. Har man en så kallad "specialistvårdsremiss" från annat landsting så kan ansvaret ligga hos det remitterande landstinget dit du kan vända dig med frågan. En förutsättning är då att remissen är skriven på vårdens initiativ, inte patientens.