Smärta/utmattning : Utmattning

Vanliga frågor om vår rehab

Hur gör jag för att komma till er, behöver jag remiss?

Vi tar gärna emot egenremisser men vi uppskattar självklart läkarremisser, då det ger oss ett bra samarbete med din ordinarie läkare (i första hand ska du vända dig till vårdcentralen). Om du kommer från ett annat län behöver du ha en läkarremiss, alternativt en betalningsförbindelse.

Vad kostar det?

Du betalar vanlig patientavgift, högkostnadsskyddet gäller.

Vad är egenremiss?

Du som bor i Stockholms län kan själv skriva din remiss till oss. Det innebär att du fyller i ett frågeformulär och skickar till oss. Formuläret finns här på hemsidan, men du måste skriva ut det och skicka det per post till oss. Eller ring oss på 08 545 888 75, så skickar vi ett formulär till dig. Egenremiss för utskrift

Vilket är bäst, egenremiss eller läkarremiss?

Vi bedömer egenremisser och läkarremisser på samma sätt, de är likvärdiga i våra ögon.

Jag har både smärta och utmattning, vilket program ska jag gå?

Vilket av våra program som är mest lämpat att hjälpa dig, avgörs under bedömningsdagarna, då du träffar läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut, och kan diskutera den frågan med dem.

Måste jag bo i Stockholm?

Nej, men du bör ha både boende och dina resor till och från kliniken ordnade, så att du kan komma till oss dagligen under din rehab, utan alltför stor ansträngning.

Hur löser jag boendet?

Den som kommer långväga ifrån får ordna sitt boende själv. Har man en så kallad "specialistvårdsremiss" från sitt eget landsting, så kan det bekosta resa och boende. En förutsättning är då att remissen är skriven på vårdens initiativ, inte patientens.

Hur långa är väntetiderna för att starta rehab?

Vi håller oss inom vårdgarantins 30 dagar för det första besöket. Om vi, utifrån vad vi kan läsa i remissen, tror att vi kan hjälpa dig, börjar vår kontakt med att du får en tid för ett första kartläggande samtal. Då är ännu inget beslutat. Nästa steg blir att också träffa läkare och fysioterapeut. Först därefter tas, i samråd med dig, beslut om när din rehab lämpligen ska starta. Vi har gruppstart varje vecka.

Jag behöver bara träffa en läkare, kan jag boka en tid hos er?

Vi kan tyvärr inte ta emot patienter som enbart är i behov av en läkarkontakt, vårt uppdrag är att ge multimodal teambaserad rehabilitering.

Kan jag jobba samtidigt som jag går i programmet?

Det ordinarie rehabprogrammet för utmattning är 10 veckor långt och räknas som heltidsbehandling, eftersom återhämtning och tid för eget övande ingår. De flesta är sjukskrivna på heltid. Det är också möjligt att få så kallad "förebyggande sjukskrivning" om man jobbar och behöver vara ledig för att delta i programmet.