För vården : Remiss till rehab smärta/utmattning

Enkel remiss
Bra resultat

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting inom vårdvalet för MMR2 (multimodal rehabilitering 2 för långvarig smärta och/eller utmattning).

Bragée rehab är specialiserad på de patienter som ofta räknas som svårare. Det kan vara någon med lång sjukskrivning bakom sig, att smärtan är diffus och utbredd i hela kroppen, att det finns ett utmattningstillstånd. Eller någon som är äldre, arbetslös eller med svårare besvär än de flesta. Enligt mätningar lyckas vi väldigt bra med den här patientgruppen, som får verktyg att hantera livet och bättre livskvalitet, enligt mätningar i NRS (Nationella registret för smärta). Men vi tar naturligtvis emot remisser för alla som uppfyller kriterierna för MMR2, inte bara de "svåra".

Att vara över 18 år, ha smärta sedan minst tre månader eller ha en utmattningsdiagnos, är huvudförutsättningarna. Vi gör en rehabutredning och kan i vissa fall komplettera om något saknas. Att tänka på är att patienten behöver ha en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, för att klara sig ekonomiskt under rehabperioden. I samband med rehabutredningen placeras patienten i en rehabgrupp för preliminärt startdatum, om bedömningen leder till att patienten ska börja i rehab. Vi har både ordinarie och reducerade program, för att kunna möta behovet hos de som är mycket trötta, har lång resväg eller som har ett jobb som inte medger heltidsfrånvaro. Patienten kan inte remitteras till MMR2 om han/hon redan deltagit i något MMR2-program under det senaste året.

Se vidare i Socialstyrelsens Indikationer för multimodal rehabilitering.

Högkostnadsskyddet gäller. Vi ligger centralt i Stockholm, nära Karlaplan.

Remiss

En enkel läkarremiss räcker, med förutsättning att grundutredningen enligt Viss.nu är gjord. Använd gärna elektronisk remiss i Take Care eller skicka per post till
Bragée rehab
Box 242 48
104 51 Stockholm

Vi önskar också att patienten ger sitt medgivande att vi tar del av tidigare journaler.
Observera, vi har ingen möjlighet att ta emot patienter för enbart utredning.

Efter rehab

Remitterande läkare får remissvar och kan ta del av journaltext.