Smärtklinisk behandling av cancersmärta

när det sviktar...

Denna sida avser vård genom sjukvårdsförsäkring eller egen betald vård. Mottagningen öppnar den 15 maj 2023.

Man kan få excellent behandling av sin cancer, med läkemedel och cellgifter, med operation eller strålning, men ändå ha kvar ibland svår smärta. Det kan i sin tur bero på komplikationer av behandlingen, och inte cancern i sig. Strålning och operation är inte ovanliga orsaker till nervskada och nervsmärta. Men en tumör i sig kan också ger svår vävnadssmärta, på grund av inflammation eller sår, det vill säga skadesmärta- nociceptiv.

Vi vill gärna komplettera sjukhusens behandlingar med god eftervård för smärta, under den tid man har direkt sjukhuskontakt är oftast första alternativet att få hjälp av sjukhusens smärtenheter. Vår styrka är att vi utöver medicinsk läkarkompetens har hela vårdkedjan inom smärta, inklusive psykologstöd, socialt stöd, dietist och andra professionalla resurser på plats.

På vår smärtklinik har vi erfarna smärtspecialister med lång erfarenhet av att hjälpa vid cancersmärta. Teamet har också en roll att ge psykologiskt och socialt stöd. Några av de behandlingar som kan bli aktuella är

  • starka smärtstillande läkemedel
  • alternativ och komplement till dessa, exempelvis förstärkande antidepressiva eller läkemedel mot nervsmärta
  • Blockader (injektion av lokalbedövning)
  • Elstimulering
  • Akupunktur
  • Psykologisk behandling
  • Kuratorstöd
  • Fysioterapi och övningar

Det finns många alternativ ytterligare, men först och främst ska en smärtanalys visa vilken eller vilka typer av smärta som orsakar besvären. 

KONTAKT SÄKERT VIA "IDKOLLEN" - VI SVARAR GENOM TELEFON  OBS endast för privat/försäkringsvård!