Smärtklinisk behandling av komplexa tillstånd

När inget annat hjälper

Denna sida avser vård genom sjukvårdsförsäkring eller egen betald vård. Mottagningen öppnar den 15 maj2023.

Det finns många mycket komplexa tillstånd med svår smärta. De är förstås ovanliga, men hundra procent vanligt för den som drabbas, ska man inte glömma. 

Våra erfarna proffs har mött dem alla, och vet vad som kan lindra.

Ett exempel kan vara CRPS - complex regional pain syndrome. Typiskt är då en rodnad svullen arm eller ben med outhärdlig ömhet och ständig smärta. Det är patienter som efter en skada eller operation, som inte behöver vara svåra eller komplicerade - vi har mött patienter som fått det efter att ha stött i ett element.

Det är ytterst en överreaktion i det autonoma nervsystemet som ligger bakom CPRS. 

Behandlingen måste ske i team, då så många strategier skall användas samtidigt

  • Särskilda läkemedel
  • Fysioterapi och rehabilitering
  • Hjälpmedel och socialt stöd
  • Psykoterapi
  • Eventuellt blockader

Vår styrka är att vi utöver medicinsk läkarkompetens har hela vårdkedjan inom smärta, inklusive psykologstöd, socialt stöd, dietist och andra professionalla resurser på plats.


KONTAKT SÄKERT VIA "IDKOLLEN" - VI SVARAR GENOM TELEFON  OBS endast för privat/försäkringsvård!