Smärtklinisk behandling av nervsmärta

Vanligt och ofta missförstått

Denna sida avser vård genom sjukvårdsförsäkring eller egen betald vård. Mottagningen öppnar i april 2023.

Nervsmärta, eller neuropatisk smärta kommer från skador i nervsystem och hjärna. De kan orsakas av sjukdomar som stroke, bältros eller cancer, av olycksfall som krosskador eller amputation, eller i samband med operationer och ingrepp. De är ofta mycket besvärande eller svåra och misstolkas inte sällan.

Ett inte ovanligt exempel är patienter som genomgått en ganska rutinmässig operation, som titthålsingrepp vid knäbesvär, eller borttagande av prostata  eller livmoder vid sjukdom. Typiskt för nervsmärta är den känns i området för en nerv eller nervstam, och att man samtidigt har andra störningar som domningar, stickningar eller känselbortfall.  Därför är noggrann klinisk undersökning så viktig, och kan tillsammans med patientens beskrivning på en skiss vara lika talande som röntgenundersökingar som oftast är normala.

Kirurgen kanske är nöjd med ingreppet, knäts ledband eller korsband ser fina ut, även vid kontroll, men ändå kvarstår brännande värk på utsidan av knät. En neurologisk undersökning visar att känseln är helt bort nära platsen för ingreppet. En nerv har skadats, och tyvärr läker sådana inte som sår, utan i bästa fall långsamt. 

Med en blockad, eller tillförsel av nervblockerande ämnen som förband av särskilda bedövningsmedel, extremt starka capsaicinplåster (pepparvariant!) kan smärtläkaren få både diagnos och behandling som ger fullständig llindring. Även om det gått mycket lång tid utan diagnos.

Några av de behandlingar våra smärtteam kan göra är

  • Blockader (injektion av bedövningsmedel)
  • Särskilda läkemedel mot nervsmärta
  • Förband av bedövningsmedel eller capsaicin
  • Behandling med elstimulering
  • Psykologisk behandling

Många andra alternativ finns också. Nervsmärta är inte lätt att bota, men med rätt specialistvård får man bästa chansen till lindring. Vår styrka är att vi utöver medicinsk läkarkompetens har hela vårdkedjan inom smärta, inklusive psykologstöd, socialt stöd, dietist och andra professionalla resurser på plats.

KONTAKT SÄKERT VIA "IDKOLLEN" - VI SVARAR GENOM TELEFON  OBS endast för privat/försäkringsvård!