ME/CFS : Specialistvård vid ME

Det finns bara fyra specialistkliniker i Sverige...

SPECIALISTUTREDNING VID ME/CFS

Det finns tyvärr fortfarande få specialistkliniker i Sverige för utredning av ME/CFS. Samtidigt säger patientlagen att man har rätt att söka öppen vård, även specialistvård utanför sjukhusen i hela landet till samma remissregler och avgifter som andra patienter i det landstinget. Man skall också prioriteras på samma sätt, d.v.s. utifrån svårighet på sjukdomen, och läkarna får inte sortera patienter i kön på annat sätt. 

Vårdgarantin för att få vård gäller vård i egna landstinget och garanterar att man inte får längre väntetid från remissbesöket till vård hos specialist än 90 dagar, i Stockholm 30 dagar. 

De specialistenheter som finns idag är

Bragée ME-CENTER, Karlavägen 100, 115 26 STOCKHOLM,  tel  08 545 88871
Vi är fem specialistläkare som ingår i team med ett tiotal annan personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietist. Vi har tillgång till konsulter av personal från vår stora rehabklinik. t.ex. specialistläkare i ortopedi och psykiatri, smärtläkare, psykologer och socionomer. Från den 1/9 krävs läkarremiss enligt regler på viss.nu. Vår huvuduppgift är att utreda och ställa diagnos, samt erbjuda de behandlingar som är vetenskapligt godkända, eller inom utveckling i forskning. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och frikort gäller. Utomlänspatienter är välkomna, vid specialistvårdsremiss kan också resa och uppehälla bekostas av hemlandstinget.  Läs mer om kliniken på www.bragee.se


ME/CFS mottagningen, Stora Sköndal, Efraim Dahlins väg 5, tar ej emot epost eller telefon

Tre specialist läkare med team där också neuropsykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska, kurator och arbetsterapeut ingår. Från den 1/9 krävs läkarremiss enligt regler på viss.nu. Läs mer om kliniken på hemsidanArbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och frikort gäller.

Gottfriesmottagningen, Krokslätts Torg 5 431 37 Mölndal Tel 031-380 38 40

Tre specialistläkare och tre sjuksköterskor. Lång erfarenhet av fibromyalgi och ME/CFS. Saknar avtal med landstinget, och man betalar full avgift privat. Läs mer om kliniken på hemsidan.

Smärt och rehabcentrum vid Linköpings universitetssjukhus, tel 010-103 00 00

Man har en mindre mottagning med specialistläkare också för ME/CFS vid rehabkliniken. Läs mer om kliniken på hemsidan