ME-Center : Specialistvård vid ME

Bara fyra specialistkliniker i Sverige

SPECIALISTUTREDNING VID ME/CFS

Det finns tyvärr fortfarande få specialistkliniker i Sverige för utredning av ME/CFS. Samtidigt säger patientlagen att man har rätt att söka öppen vård, även specialistvård utanför sjukhusen i hela landet till samma remissregler och avgifter som andra patienter i det landstinget. Man skall också prioriteras på samma sätt, d.v.s. utifrån svårighet på sjukdomen, och läkarna får inte sortera patienter i kön på annat sätt. 

Vårdgarantin för att få vård gäller vård i egna landstinget och garanterar att man inte får längre väntetid från remissbesöket till vård hos specialist än 90 dagar, i Stockholm 30 dagar. 

De specialistenheter som finns idag är:

Bragée ME-center, Karlavägen 100, 115 26 Stockholm, tel 08 545 888 71
Vi är en specialistmottagning som arbetar i team med läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. Vi har tillgång till konsulter av personal från vår rehabklinik. Det krävs läkarremiss enligt regler på viss.nu. Vår huvuduppgift är att utreda och ställa diagnos, samt erbjuda de symptomlindrande behandlingar som finns tillgängliga. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och frikort gäller. Utomlänspatienter är välkomna, med specialistvårdsremiss kan också resa och uppehälle bekostas av hemlandstinget.

ME/CFS mottagningen, Stora Sköndal, Efraim Dahlins väg 5, 128 64 Sköndal. Tar ej emot telefon. Läs mer om kliniken på hemsidan 

Gottfriesmottagningen, Krokslätts Torg 5, 431 37 Mölndal, tel 031-380 38 40.  Läs mer om kliniken på hemsidan.

Smärt och rehabcentrum vid Linköpings universitetssjukhus, tel 010-103 00 00. Läs mer om kliniken på hemsidan.