TV4-inslag om ME

ME-sjuke Niklas och forskaren Bo ger bilden

TV4 hade på påskdagen 2022 ett längre och berörande inslag om hur svårt det är att leva med ME/CFS. Man följde ME-sjuke Niklas i hemmet och intervjuade vår forskningsledare dr Bo Bertilson, som beskrev den svårtolkade symptombilden och påminde om att det finns gott hopp för framtida lösning av ME/CFS-gåtan, inte minst genom den forskning som sker vid Bragée ME-center.

Se inslaget här, det är cirka 20 minuter långt.