Öppna webinarier

Kostnadsfri utbildning för vårdprofessionella

Under ledning av vår utvecklingschef Med. Dr Hamid Ghatan bygger vi nu ut våra webutbildningar, men fortsätter också när läget så tlllåter med våra seminarier och kurser på plats i Garnisonen på Karlaplan.

Våra utbildningar är till skillnad från de flesta andra utbildningar inom vården helt kostnadsfria och öppna. Man får dock inte använda vårt material för annat än eget personligt bruk! 

Öppna webseminarier för läkare - våren 2021

Detta är en satsning där läkarna på Bragée Kliniker bjuder på nya inblickar inom sina respektive specialiteter. När du anmält dig får du inloggning och påminnelser 1 vecka, 1 dag och 1 timme före webbseminariet, som sker via Zoom. Klicka på rubriken för anmälan.

 Tid

Ämne och länk (klicka!)


Föredragshållare

3 febr

  

Covid-19 och ME/CFS  Tankar kring infektionernas roll i syndromets uppkomst (länk till video!)


Prof. Sven Britton, Spec. i infektionssjukdomar

17 feb

kl 1600   

”Kan inte sova, kan inte vakna…”  Sömnforskaren om utslagning och det autonoma nervsystemet (länk till video!).


Prof. Olli Polo Spec. i lungmedicin och sömn

3 mars

kl 1600    

Hjärntrötthet och hjärndimma Ett neurovetenskapligt perspektiv  (länk till video)


Med.Dr Per Hamid Ghatan  Spec. i rehabiliteringsmedicin Utvecklingschef Bragée Kliniker

17 mars, 

kl 1600    

 

Överrörlighet och smärta   Hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) eller h-EDS? Bedömning och behandling inom primärvård och specialistvård


Dr Elisabeth Roeck-Hansen och Dr Ewa Milerad  Specialister i rehabiliterings-medicin och smärtlindring

31 mars,

kl 1600    

Remittera vid trötthet?  Vad kan göras innan remiss skickas till specialistklinik? Och vad gör man där?


Dr Kent Nilsson  Spec. i allmänmedicin.  MAL Bragée ME-center 

14 april,

kl 1600    

Trötthet, utmattning, ME och ACT  Om psykologi, energi och mitokondrier - en ny helhetsbild.


Doc. Gunnar Olsson  Spec. i smärtlindring och anestesiologi

28 april.

kl 1600    

Nacken – den svaga länken Smärtforskaren om diskbråck, Chiari1 och konsekvenser av craniocervikal trängsel. 


Med.Dr Bo Bertilson  Spec. i allmänmedicin  Forsknings-ledare Bragée Kliniker 

12 maj.

kl 1600    

Neurologin vid ME   Neurologiska fynd i autonoma och centrala nervsystemet väcker frågor – och ger svar. 


Prof. Lauri Soinne  och Dr Helena Huhmar Specialister i neurologi

26 maj,

kl 1600   

Långvarig smärta - en egen sjukdom  Nociplastisk smärta på ont eller gott? Går det att träna om smärtsystemet?


Dr Mikael Jansson Spec. i smärtlindring o anestesiologi, MAL Bragée Rehab - smärtenheten

9 juni,

kl 1600   

 

”Everyone has a breaking point” Råd för behandling inom primärvård vid stress och utmattning. Vilken belastning har din patient upplevt? Kan den vara relativ? Ska du välja psykolog, fysioterapeut eller båda? I vilken ordning och när?  


Dr Alexander Kledzik Spec. i rehabiliteringsmedicin, MAL Bragée Rehab - utmattnings-enheten