Webinar om neurologin vid ME

Våra två erfarna neurologer om viktig sida av ME/CFS

ME/CFS eller kroniskt trötthetssyndrom klassas sedan 1969 som en neurologisk sjukdom, ändå missar vården ofta både undersökningar och detta medicinska synsätt. Lär mer av Dr Helena Huhmar och professor Lauri Soinne hur det är utifrån aktuell vetenskap och lång erfarenhet.

Klicka på länken nedan, förstora om du önskar och ha en rolig timme!