Utfrågning om ME i riksdagen

Se den i web-tv

Nu har den viktiga utfrågningen i riksdagens socialutskott om ME/CFS och infektionsutlöst trötthetssyndrom ägt rum. Du kan se den efterhand via riksdagens webb-tv. Du kan höra inlägg från ett flertal medicinska och sjukvårdspolitiska auktoriteter, samt ME-drabbade.

Hållpunkter i utfrågningen (kan ha justerats) 

De flesta deltagarna deltar på distans.

9.45 Kristina Nilsson (S), vice ordförande i socialutskottet

9.50 Björn Eklund, ME/CFS-patient

10.00 Kerstin Heiling, ordförande Riksförbundet för ME-patienter och deras anhöriga

10.10 Per Julin, medicine dr och specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, Karolinska institutet

10.20 Björn Bragée, smärtläkare, Bragée kliniker

10.30 Jonas Axelsson, docent och specialistläkare i internmedicin och immunologi, Ameliekliniken

10.40 Anders Rosén, professor emeritus, Linköpings universitet

10.50 Désirée Pethrus, regionråd för vårdutveckling, Region Stockholm

11.00 Anna-Lena Hogerud, regionråd för hälso- och sjukvård, Region Skåne

11.10 Thomas Lindén, avdelningschef kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

11.20 Frågor från ledamöterna

11.55–12.00 Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet