Utmattningsdepression

Rehabilitering vid utmattningsdepression och utmattningssyndrom

Vad är utmattningsdepression?

Utmattningsdepression heter egentligen utmattningssyndrom, men många kallar det fortfarande för utmattningsdepression eller utbrändhet. Utmattningssyndrom visar sig i flera kroppsliga och psykiska symptom och stress är en betydande del i syndromet.

Symptom

Utmattning kan visa sig på flera olika sätt men många gånger finns flera av dessa symptom i sjukdomsbilden:

 • Betydande trötthet
 • Sömnproblem
 • Orkeslöshet
 • Oro
 • Nedstämdhet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårt att minnas
 • Hjärtklappning
 • Yrsel
 • Ljudkänslighet
 • Värk
 • Problem med magen

Rehabilitering på Bragée

På Bragée i Stockholm erbjuder vi rehabilitering vid utmattningssyndrom. Kontakta oss idag via din läkare eller en ifylld egenremiss.