Vad betyder Corona för våra patienter?

Fakta är bättre än oro

Vi får många frågor i detta ämne från våra deltagare i rehabilitering och från våra patienter med ME/CFS. När man går igenom mottagningen är det svårt att tro att en svår situation finns i samhället. Patienter sitter i små grupper på lagom avstånd och talar lugnt med varandra, personalen arbetar som vanligt. En hel del har ändå ändrats sedan januari, det är handtvätt och handsprit överallt. Det är lite glesare mellan besök då en hel del patienter inte kan komma till mottagningen. Några ur personalen är på samma sätt hemma då de varit småkrassliga, besökt andra länder eller sköter barn och anhöriga. Många av dem arbetar hemifrån med video och telefonbesök. Efter ett par dagars symtomfrihet är de flesta åter, och stämningen är god och samlad. 

Samtidigt läser vi om stora svårigheter i tidningarna, idag söndag kom nyheten att planerad vård skall ställas in. Det gäller då sjukhusen för att skapa plats, om det skulle behövas framöver. Vi har en del personal hos oss med intensivvårds och narkoserfarenhet som kan tänkas behöva byta arbete tillfälligt, men vi kommer göra allt för att vår hjälp till våra långvarigt sjuka patienter kommer fortsätta i stort som vanligt. Ja kanske till och med utvecklas, då vi nu skapar videovård för både gruppinformation och enskilda kontakter. Och så finns det ju fortfarande telefon för att hålla kontakt med dem som är tillfälligt hemma! 

Så vad handlar då frågorna om?


Är jag i en riskgrupp om jag har ont, är utmattad eller har ME?

Nej, med riskgrupp menar man att man löper större risk än andra att bli svårt sjuk och kanske intagen på sjukhus.  När det gäller Corona eller Covid-19 som är det rätta namnet så gäller detta framför allt de med hög ålder och patienter med andra sjukdomar som immunbristsjukdom, hjärt-kärlsjukdom eller lungsjukdom. Det tycks också som risken för äldre är störst när man fyllt 85 år.

Sen kan man ju säga att om man redan har ont eller är utmattad så tar en influensa eller virusinfektion mer på allmäntillstånd, och i synnerhet är patienter med ME med sin tendens att bli sämre av olika ansträngande situation känsliga för påfrestningar. 

Har jag större risk att bli smittad om jag har ont, är utmattad eller har ME?

Nej inte heller detta gäller. Det kan till och med vara tvärtom, med ett redan uppskruvat immunförsvar, och ett liv där man inte har samma grad av tillfälliga och nära kontakter vid resor och i arbetsliv. Under virustider som annars bedömer vi gärna behovet av sjukresor till och från kliniken. Även en normal risk kan så att säga vara för hög om man inte mår bra för övrigt, och som nog alla vet nu bör man undvika att hamna i situation där man möter smittade. Samtidigt är det troligaste att smittsamheten är mycket låg -eller alls finns- för dem som ännu inte fått symtom som hosta.


Skall jag låta vaccinera mig mot lunginflammation?

Det finns ingen vaccination eller specifik behandling mot Covid-19. Men en fruktad komplikation till svårare virusinfektioner i luftvägar är att de såriga eller sköra luftrören och lungorna angrips av pneumokockbakterier som i det läget kan vara förödande jobbigt. Det finns ett vaccin mot detta som brukar erbjudas gratis av landstinget i influensatider till riskgrupper och dem som är äldre än 65 år. Den perioden gick ut i februari. Infektionsprofessorn Birgitta Evengård, som för övrigt var den första läkaren i Sverige som byggde upp verksamhet för patienter med ME/CFS menar att  läkare nu bör "Rekommendera vaccin mot pneumokocker- I Sverige rekommenderas personer över 65 år samt kroniskt sjuka att vaccinera sig mot den vanligaste orsaken till lunginflammation, pneumokockbakterien". Se länk här. Av detta skäl erbjuder vi helt gratis vaccinering för alla de patienter som är i dessa grupper och just nu går på mottagningens rehab eller är patienter vid ME-centrum. Övriga kan diskutera detta med sin ordinarie husläkare. Det får bli ett personligt eget beslut, och du kan läsa mer om detta här. Vaccineringen hos oss är inte drop-in utan den som går på mottagningen bokar tid i receptionen, eller via www.1177.se . Man skall då fylla i en  hälsodeklaration.

 

Kan jag komma till kliniken på vanligt sätt?

Absolut. Vi bör ju undvika att hamna i en situation där vi inte kan få vård för våra långvariga och svåra andra sjukdomar. Och på kliniken har vi stor vaksamhet både avseende patienter och personal. Den som kan ha symtom sänds hem för att återkomma först när man varit besvärsfri ett par dagar. Vår städning och våra hygienåtgärder, och våra lokaler har alldeles nyligen blivit godkända vid en stor hygieninspektion från landstinget/regionen, och vi lägger ner stor energi på att hålla omgivningen i gott skick. Vi har ju också nyligen byggt om med detta i tanke!

Av omtanke för äldre patienter har vi erbjudit alternativ för de äldre än 70 år, så länge virusutbrottet och rekommendationerna om hemmavaro för äldre består. Mycket kan lösas via telefon och video idag.

Vad kommer ske framöver, vilken beredskap har ni?

Vi tror inte vi kommer behöva göra mycket utöver det vi gör. Det är rimligt att tänka sig att några patienter och några ur personalen kan insjukna  och då har vi beredskap att hantera detta med ombokningar, telefon och videobesök. Om mot all förmodan blir någon form av karantän för öppenvården kan vi tillfälligt övergå till allt från enskilda besök till övningar och föreläsningar på video. Vi räknar dock med att den så kallade peaken, d.v.s. den punkt från vilken spridningen avtar inte är så långt borta, och landstinget/regionen har gett oss möjligheterna till distansvård fram till valborgsmässoafton. Det kan vara en rimlig bedömning, och vem önskar inte en ganska normal valborg idag?

Var får jag mer information?

Framför allt skall man följa informationen på folkhälsomyndigheten, länk här.  På 1177 har du också ett bra självtest för att värdera om nya symtom kan vara tecken på infektion.