Vårdvalet avvecklas - vi växer och breddar oss

Rehab fram till 2025 - ny enhet från 15 maj

- Till våra rehabprogram för smärta och utmattning kommer fortsatt ett stort inflöde av remisser, men vi håller våra korta väntetider. Nästan omgående start är möjlig för de som söker. ME-Center arbetar vidare med fortsatt fokus på att göra bedömning av nya patienter, och stöd och behandling för inskrivna patienter. Vid sidan av detta breddar vi oss och öppnar upp för patienter som kommer en annan väg än den offentligt finansierade, till exempel via privata sjukförsäkringar eller - inte minst - helt privat, berättar Bragée Klinikers verksamhetschef Andreas Iwarsson.

- Vi har just ingått avtal med två av de stora försäkringsbolagen och är i förhandlingsprocess med de övriga stora, säger han.. 

- Den nya enheten, för privat- och försäkringspatienter, heter Medect Stress och Smärta. Den är inriktad på områden som ligger tätt intill de områden som vi jobbat med hittills, men som inte ingått i vårt uppdrag. Det är områden som till exempel rent smärtkliniska bedömningar och behandlingar, neuropsykiatriska utredningar och KBT-behandling. 

Medect Stress och Smärta har öppet från och med 15 maj.

- Allt detta är områden som vi sett att det finns ett stort behov av och som vi har specialister för. De blir nu tillgängliga för patienter som kan komma privat, eller kanske via sin företagshälsovård eller privat försäkring, säger Andreas Iwarsson.

- Ett annat område där vi kommer att nysatsa är att arrangera utbildning för företag och vårdgrannar. Vi har ju haft många mindre utbildningssatsningar tidigare. Men nu skalar vi upp, inte minst för att dela med oss av vår långa erfarenhet av långvarig smärta, ME och utmattning. Primärvården är ju tänkt att från 2025 till stora delar ta över den vården från oss på specialistklinikerna, säger Andreas Iwarsson