Vetgiriga politiker

Vill veta mer om ME och rehab

Glädjande studiebesök hos oss, politiker från socialutskottet som ville veta mer om både ME och rehabilitering. Dag Larsson och Anna Vikström, båda med en egen bakgrund i vården, hade tagit initiativet till att på plats på Bragée Kliniker få informera sig (de hade massor av frågor!). På bilden syns också (t v) Nahal Golsirat, enhetschef på ME-Center och Björn Bragée (t h).