Vi bygger om...

...ursäkta röran!

Äntligen har vi fått möjlighet att samla våra lokaler, istället för att vara utspridda på flera ställen i Garnisonen. 

Om du är patient på ME-Center, är allt som vanligt (men vi utökar befintliga lokaler).

Om du är rehabdeltagare, så har smärta och utmattning från och med måndag 14 oktober en gemensam reception på plan 6 (hissgrupp 3). Alla individuella besök ska anmälas i receptionen på plan 6. Mottagningsrummen för utmattning ligger sedan på plan 5 och mottagningsrummen för smärta finns - där de hittills varit - på plan 6. 

Under en övergångstid har vi kvar vissa gruppaktiviteter i gamla lokalerna på Karlavägen 100A. Följ anvisningen på ditt schema, så kommer du rätt.