Vi erbjuder stellatumblockader

Blockera bort smärta och stress!

Kan man verkligen blockera bort konsekvenser av ett överaktivt nervsystem? Ja, sedan decennier har man i hela världen blockerat det sympatiska nervsystemet nerv-samling på halsen med bedövningsmedel. Det görs också på de mer avancerade smärtklinkerna i Sverige. Vi har inte tidigare infört metoden då man ofta använder röntgenutrustning med skadlig strålning för att finna rätt eller -kanske vanligare- gör det endast på känn mot troliga området. Men nu kan ned vår nya avancerade ultraljudsutrustning erbjuda patienter mycket precisa sådana stellatumblockader utan röntgenstrålning och med helt säker och tydlig lokalisering för att hamna helt korrekt. Med denna teknik kan man också använda mycket små doser av lokalbedövning.

Med stellatumblockad menar vi här injektion av några få milliliter vanligt bedövningsmedel mot en "knuta" nerver längst ner på framsidan av halsen. Det kan hjälpa till att behandla en mängd olika cirkulations- och smärttillstånd, som "komplext regionalt smärtsyndrom" och kärlsjukdom. I USA har man också behandlat tusentals hemvändande soldater med PTSD - som ofta får ett rusande nervsystem med svår stress. 

Nervknutan ligger i höjd med struphuvudet vid kotutskotten på sjätte och sjunde halskotan. Injektionen kan hjälpa till att lindra smärta i huvudet, nacken, överarmen och övre bröstet. Det kan också bidra till att öka cirkulationen och blodflödet till armen

Stellatumnervknutan är format som en oval men kan också se ut som en stjärna ("stellat" betyder "stjärna"). Från nervknutan får du de flesta sympatiska nervsignalerna till ditt huvud, nacke, armar och en del av ditt övre bröst. Ditt sympatiska nervsystem är en del av ditt autonoma nervsystem. Det är ansvarigt för många funktioner som din kropp kontrollerar utan att du tänker på dem. Detta kan inkludera kontroll av din hjärtfrekvens, blodtryck, svettning och andra funktioner. 

Inte riktigt alla har en sådan stjärnformad nervknutan, som är ett slags sammansmältning av halsen och bröstkorgens autonoma nerver.  Men de flesta.

Vad används stellatumblockad för? 

Läkare använder tekniken för att diagnos diagnostisera sympatiskt medierad smärta (SMP). Detta är ett kroniskt  smärttillstånd som uppstår när ditt sympatiska nervsystem skickar smärtsignaler till din hjärna av okänd anledning. Det är också vanligt att använda metoden för  cirkulationsproblem, smärtsymptom och tillstånd eller nervskador som

 • Komplext regionalt smärtsyndrom typ I (tidigare känt som reflexsympatisk dystrofi) eller typ II (tidigare känd som kausalgi). 
 • Perifer vaskulär (artär) sjukdom. 
 • Fantomsmärta. 
 • Postherpetisk nervsmärta efter bältros. 
 • Kronisk postoperativ smärta. 
 • Överdriven svettning, Hyperhidros
 • Raynauds syndrom eller kalla ofta blå fingrar
 • Sklerodermi
 • Hortons klusterhuvudvärk
 • Orofacial smärta (smärta i ansiktet och/eller munnen) 
 • Atypisk bröstsmärta
 • Ménières sjukdom
 • PTSD och andra psykiska tillstånd 
 • Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)

Det är intressant att så många artiklar från forskare har beskrivit användningen av stellate ganglionblock (SGB) för behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) ända sedan 1990. Forskningen har gett blandade bevis – vissa människor upplever en förbättring i sina PTSD-symtom, medan andra inte har några förändringar. 

Forskare tror att anledningen till att metoden kan hjälpa PTSD beror på en minskning av nivåerna av nervtillväxtfaktorer. Detta minskar nivåerna av noradrenalin och den ökade aktivitet i det sympatiska nervsystemet som händer med PTSD. 

På senare tid har forskare studerat användningen av SGB för andra psykiska tillstånd, inklusive depression, ångest och psykos. 

Hur går det till?

Du träffar först en av våra smärtspecialister för samtal och bedömning. Vår röntgenläkare undersöker dig med ultraljud och kan på kort tid se precis var nervknutan ligger. Du ligger på rygg. Först rengörs området med sprit. Med en tunn nål injicerar läkaren ett par milliliter bedövningsmedel och kan se både nålen och bedövningsvätskan med vår ultraljudsutrustning. Hela proceduren tar mindre än en halvtimme.

Du får stanna på kliniken en timme under övervakning av syrsättning och hjärtfrekvens. Sen kan du lämna mottagningen, men ska inte själv köra eller cykla hem.

Vissa rapporterar smärtlindring direkt efter injektionen, men smärtan kan komma tillbaka några timmar senare när lokalbedövningen tar slut. Andra människor har långvarig lindring som hjälper dem att minska sin medicinanvändning och öka sitt deltagande i sjukgymnastik. Hur länge smärtlindringen varar är olika för varje person. Vissa kan vara smärtfria i dagar eller veckor. Vanligtvis behöver människor en serie injektioner för att fortsätta smärtlindringen. Ibland tar det bara två injektioner ibland fler. Lättnaden tenderar att vara längre med varje behandling. 

Med den här tekniken är det inte stora risker, men man kan få blåmärken eller ömhet på injektionsstället. Eftersom man bedövar sympatiska nerver är det naturligt om pupillen dras ihop och ögonlocket sänks. Några får övergående röda eller tårfyllda ögon, eller heshet och klumpkänsla i halsen. Det liksom heshet eller svårt att svälja försvinner vanligen efter några timmar. Allvarliga komplikationer är sällsynta men skulle kunna innefatta Infektion.  Med denna teknik är blödning från att man kommer åt halskärl mycket liten liksom risken för nervskada.

Vi spar en mycket spännande uppföljning till slut. Om man får bra effekt så kan vi med vår utrustning också göra en radiofrekvensstimulering där de minsta nerverna får värmebehandling och effekten blir mycket längre.

Behandlingen görs vid vår privat- och försäkringsmottagning.