För vården : Vill ni veta mer?

Beställ material
eller besök oss

Idag förordar läkemedelsverket multimodalt omhändertagande som det allra viktigaste i behandlingsrekommendationen. Vill vi sprida kunskap om vad multimodal rehabilitering är och etablera långsiktiga samarbeten med primärvården.

Kontakta vår rehabinformatör Sophia Ördén Jokotoye på tel 08 557 601 11 eller skriv till oss på kontakt@bragee.se om ni vill ta del av vårt informationsmaterial eller vill komma på studiebesök.

Gratis studiebesök med utbildning

Under ett studiebesök finns det tid för djupdykning i ett valfritt tema. Det blir en kostnadsfri utbildning, som kan inrymma föredrag, rundvandring på kliniken och frågestund. Förslag på teman: Vilka undersökningar ingår i en smärtutredning? Hur kan en person vara i full gång ena dagen men helt utslagen den andra? Hur kan yrkesgrupperna samarbeta kring patienten? Från psykosomatik till neurosomatiskt synsätt, vad är skillnaden?