Våra Ledord och Vision vid Bragée verksamheter

Trodd och Trygg!

Bragée Klinikers ledord är ”Trodd och trygg”. För att patienten/deltagaren ska kunna påbörja sin väg mot tillfrisknande och/eller ett bättre liv, bygger vi vår behandling och vårt bemötande på att Tro på vad patienten säger och på medel och metoder som ökar patientens Trygghet i alla aspekter.

Vi vänder oss till patienter med komplexa besvär och många söker sig till oss just för att de har hört talas om vårt bemötande. Även för vårdpersonal kan möjligheten att kunna ge ett helgjutet bemötande vara en anledning till att söka sig till oss för att jobba. (En sådan medarbetare har gjort en vetenskaplig studie om vad gott bemötande innebär, den används nu i introduktionen av nya medarbetare. Läs mer om det här.)

Att vi lägger ett sådant fokus och en sådan tyngd på bemötande är ingen tillfällighet: En av klinikens grundare, smärtläkaren Björn Bragée, är känd för att outröttligt stå på utsatta patienters sida i olika frågor. Det började med ett engagemang för smärtpatienter, som ofta blir misstrodda och missförstådda. I dag sträcker sig detta starka engagemang även till alla dem som lider av den svåra och ofta nedvärderade sjukdomen ME/CFS och komplexa tillstånd.

Vår vision och vårt mål är att alla dessa patienter ska få upprättelse, få tillgång till den behandling som finns och att forskning om sjukdomens orsaker ska komma till stånd. Läs gärna en tidigare intervju med Björn Bragée och hans hustru och medarbetare, Britt Bragée, fil. dr. och leg. fysioterapeut, här.

Björn och Britt Bragées vision om att skapa en vård som kan och vill hjälpa dem som har det svårast har varit och är alltjämt vägledande för företagets utveckling - från starten år 2014 med ca 20-talet medarbetare till dagens över 100. Under dessa år har företaget bl a utnämnts till "Gasellföretag" två gånger, d v s ett av de snabbast växande företagen inom sitt område. Bragée Kliniker uppmärksammas ofta även av media för verksamhetens arbetsmetoder, som ligger i framkant av utvecklingen, samt för engagemanget i debatten om svårt sjuka patienters rättigheter.