Smärtkunskap 1-7 - en videokurs för närstående

Kunskap är vård!

Här får du en fin kurs för närstående till den som har en långvarig sjukdom. Varför blir hen inte frisk? Hur kan jag stödja min vän/familjemedlem?

Det är verkligen många frågor, och inte sällan känsla av maktlöshet när man är nära den som har mycket värk eller outhärdlig trötthet. Hur ska jag kunna förstå sjukdomen, när den inte syns?  Vad är det min närstående går igenom, vad är det meningen att rehabiliteringen ska ge? Kan jag hjälpa till på något sätt?

Svar på alla dessa frågor försöker vi ge i filmerna nedan. Du kan se dem i vilken ordning du vill. Du klickar på länkarna och kan gå tillbaka hit för nästa du vill se.


1. Mikael Jansson, läkare, specialist i smärta, tidigare medicinskt ansvarig för vår smärtenhet, berättar om hur rehabiliteringen är upplagd och hur du som närstående kan stödja. Länk
2. Mikael Jansson fortsätter med att berätta om hur nära förbundna smärtsystemet och stressystemet är. Länk
3. Mikael Jansson berättar om allt det som hänger samman med att ha långvarig smärta - och hur vägen tillbaka kan få sin början Länk
.  4. Mikael Jansson berättar om den stora skillnaden mellan akut och långvarig smärta. Länk

5. Peggy Enquist, psykolog, och Helena Eklund, arbetsterapeut om självmedkänsla och om pacing. Två metoder våra deltagare tar med sig för livet. Länk
6. Sofia Ödman, fysioterapeut och specialist i mental hälsa, berättar om hur praktiska övningar skapar en bättre balans i det autonoma nervsystemet Länk
7. Skedteorin ("The Spoon Theory"). Här visar arbetsterapeuterna Anna Hurtig och Ida Nilsson ett praktiskt tänkesätt för att hushålla med sin energi. Lär vad de gör med dussinet skedar under ett dygn. Länk