Neurosomatik - inte psykosomatik- är vår vårdidé

Kroppen först!

Patientinformation om Neurosomatik enligt Bragée Kliniker

Vad är Neurosomatik?

Neurosomatik är ett begrepp som myntades av professor Robert Olin på 1990-talet och används av Bragée Kliniker för att beskriva hur kroppsliga besvär kan ha en fysiologisk grund i nervsystemets dysfunktioner. Begreppet är ett alternativ till "psykosomatik", som ofta kan feltolkas som att problemen enbart har en psykiatrisk bakgrund.

Vad innebär Neurosomatik?

Neurosomatik betonar sambandet mellan hjärnan, nervsystemet och kroppsliga symtom. Det handlar om att förstå och behandla de fysiologiska konsekvenserna av stress, utmattning och långvarig smärta genom att återställa balansen i det autonoma nervsystemet. Bragée Kliniker använder en metod som kombinerar fysisk träning med tekniker för självreglering och faktakunskaper om hjärnans funktioner.

Behandling och Rehabilitering

På Bragée Kliniker erbjuds en multimodal rehabilitering som inkluderar:

  • Fysisk träning: Anpassade träningsprogram för att förbättra styrka, rörlighet och uthållighet.
  • Självregleringstekniker: Metoder för att hantera och minska autonoma påslag, såsom avslappningsövningar och medveten närvaro (mindfulness).
  • Utbildning och Kunskap: Patienterna får utbildning om hur nervsystemet fungerar och hur man kan påverka sin egen hälsa genom beteendeförändringar och stresshantering.

Syfte med Neurosomatisk Rehabilitering

Målet med neurosomatisk rehabilitering är att hjälpa patienter att:

  • Återfå balans i nervsystemet.
  • Minska fysiska symtom som smärta och utmattning.
  • Förbättra livskvaliteten genom ökad självinsikt och bättre hantering av stress och andra påfrestningar.

Evidens och Resultat

Bragée Kliniker rapporterar goda resultat från sina rehabiliteringsprogram. Enligt nationella kvalitetsregistret NRS visar klinikens patienter förbättringar som är jämförbara med högspecialiserade rehabkliniker, trots att de ofta har mer komplicerade tillstånd. Förbättringarna bibehålls eller förbättras ytterligare ett år efter avslutad rehabilitering