När nervsystemet är i obalans

Smärta som sprider sig

De första symtomen man kan få, brukar vara trötthet och spänningar i musklerna. Man kan också få till exempel huvudvärk och dålig mage. En del får speciella symtom som tinnitus, håravfall eller eksem. När det gått en tid kan man få smärta på olika ställen i kroppen, som i nacken, i en arm, en höft eller liknande. Man kanske hoppas att det ska gå över av sig själv, men det gör det inte. Istället kan man få smärta på fler ställen, det är som att smärtan ”sprider” sig.

Men man biter ihop och fortsätter att hoppas att det ska gå över. Man tänker kanske, att bara jag får tid att börja träna så ...

Nervsystemet har gas och broms

Människan har två olika nervsystem:

ett viljestyrt som vi använder i olika rörelser

ett som vi inte kan påverka med viljan som styr organen

Det är det här sista nervsystemet (autonoma nervsystemet) det handlar om när det blivit problem. Det styrs av två olika grenar, vi kan kalla dem gasen och bromsen

Gasgrenen (sympatikus) ökar aktiviteten i kroppen när det behövs, när man jagar bussen, kämpar för att hinna bli klar med en uppgift i tid, måste försvara sig mot en angripare, och tusen andra situationer när man måste aktivera sig.

Bromsgrenen (parasympatikus) används däremot när man tar det lugnt, smälter maten, sover, och på andra sätt tar igen sig så att kroppen kan reparera och bygga upp sig.

Gasen och bromsen samarbetar så, att när den ena är mest aktiv, är den andra passiv. På bilden nedan ser man hur gasgrenen drar på, och när den kommer till toppen tar bromsgrenen över, sedan dyker någon annan händelse upp som kräver att nervsystemet gasar igen. Och så fortsätter det, upp och ner inom ett visst normalt intervall ungefär som en termostat.

Britts nervsyst 1

Men när det inträffar en särskilt påfrestande händelse, som kräver extra gaspådrag bryts den jämna kurvan. Gasgrenen drar på så att den slår igenom taket, och sedan måste bromsgrenen ta i så att den kanske också slår igenom golvet. Efter ett tag kanske utslagen blir allt mindre och sedan fortsätter nervaktiviteten inom sitt vanliga område.

Men om det var en riktigt svår och skrämmande händelse, eller man var väldigt hjälplös, eller det var en påfrestning i raden av många – då kanske nervaktiviteten inte hittar tillbaka till sin harmoniska växling igen. Istället börjar det att slå utanför det normala området. Det kan också börja gasa och bromsa samtidigt.

Britts nervsyst 2

Nervsystemet kan fastna i gasläge. Då kan bland annat följande problem uppstå:

  • Kroppen uppvarvad, spänd. Smärtor, irritation, oro, ångest, panik. Hyperaktivitet, svårt att somna, vaknar tidigt, alltid på spänn, ilska, raseri.

Följande sjukdomstillstånd kan uppstå:

  • Magsår, högt blodtryck, diabetes, astma, infektionskänslighet, reumatoid artrit med mera.

Eller nervsystemet kan fastna i bromsläge. Det kan ge de här problemen:

  • Onaturlig trötthet, sömnbehov. Nedstämd, deprimerad. Kroppen avstängd, som ”död”.

Då kan de här sjukdomstillstånden uppstå:

  • Långsam hjärtrytm, sänkt blodtryck, magkramper, sänkt muskeltonus.

Men nervsystemet kan också börja gasa och bromsa samtidigt, eller stanna ömsom i gas- och ömsom i bromsläge. Då kan man få symtom från båda grupperna ovan. Det förekommer vid sjukdomstillstånd som:

  • PTSD, fibromyalgi, IBS, utmattningsdepression, med flera.