Användarvillkor

Sammanfattning av användarvillkor

  • Vi vill värna din integritet enligt nya dataskyddslagen och de uppgifter du lämnar, exempelvis namn och epost stannar och skyddas hos oss.
  • Vi lagrar din e-postadress och vilken grupp du valt. Du kan när som helst avregistrera dig och alla uppgifter tas då bort. Du kan komma att få utskick och nyhetsbrev om sådant som vi tror att du är intresserad av.
  • De råd och den information du får på våra sidor, ska inte ersätta de du får av din läkare.

Fullständiga regler, allmänna villkor för bragee.se

Senast ändrade 24-03-05 (förtydligande om cookies)

1. INLEDNING

1.1 www.bragee.se har utvecklats av och administreras av Bragee Medect AB (nedan kallat Medect). Vid besök och användning av webbplatsen gäller de regler och villkor som finns tillgängliga under rubriken Regler och Villkor. Medect kan komma ändra dessa regler mm. Varje gång du besöker vår webbplats är det därför viktigt att du läser igenom våra regler och villkor så att du får del av de ändringar som gjorts. Datum för senaste uppdatering framgår av rubriken. År 2018 trädde E-dataskyddsförordningen, och lag med kompletterande bestämmelser till EU:S dataskyddsförordning (”dataskyddslagen”) i kraft och om ändringar görs kan denn denna text som i görligaste mån anpassats komma att kompletteras, varför uppmaningen om ny genomgång då är särskilt viktig. 

Dessa bestämmelser finns på Integritetsskyddsmyndigheten

1.2 Bragee Medect AB är personuppgiftsansvarig, och har utsett personuppgiftsbiträde. Besöksadressen är Karlavägen 100, Stockholm, postadressen är Box 24248, 104 51 Stockholm, telefon 08 575 888 45, epost info@bragee.se.

1.3 Den tekniska plattformen och lagring av sidorna sköts av Sphinxly AB, Stockholm.

1.4 Den tekniska plattformen för enkäter sköts av Surveymonkey inc. vars åtagande enligt GDPR finns här

1.5 Den tekniska plattformen för nyhetsbrev sköts av Paloma AB vars åtagande enligt GDPR finns här

2. INFORMATIONEN PÅ BRAGEE.SE ELLER I NYHETSBREV ERSÄTTER INTE LÄKARBESÖK OCH ANNAN EXPERTHJÄLP

2.1 Vi publicerar information och länkar på www.bragee.se för att informera om frågor, nyheter och debatt som vi tror att du som användare är intresserad av. Vi strävar förstås efter att bara publicera information och länkar till information som är korrekt och aktuell. Det kan dock förekomma faktafel, missuppfattningar, felskrivningar felaktiga källor m.m.
2.2 Inget innehåll på vår webbplats eller nyhets- eller medlems e-post är eller kan användas som ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. De tjänster som tillhandahålls på denna webbplats finns här för att upplysa dig som användare om hälso- och medicinska frågor. Innehållet på denna webbplats är inte sjukvårdsrådgivning, diagnos eller behandling.
2.3 Du ska alltid kontakta en läkare eller annan behörig vårdgivare med frågor om personlig hälsa eller medicinska tillstånd. Låt aldrig bli att söka medicinska råd från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare på grund av information du tagit del av på denna webbplats. Om du har eller misstänker att du har ett medicinskt problem eller tillstånd, kontakta kvalificerad professionell vårdpersonal omedelbart.
2.4 Du kan alltså inte använda informationen här som rådgivning i medicinska eller andra frågor eller basera hälsomässiga, ekonomiska eller andra beslut på informationen på vår webbplats. Har du besvär eller problem ska du omedelbart uppsöka läkare eller annan expert.
2.5 Medect ansvarar således inte för några skador som må åsamkats på grund av information eller bristen på information på den här sidan.
2.6 Informera oss gärna om du hittar information på vår sida som du tycker är felaktig eller olämplig. Du kan nå oss genom e-post info@bragee.se

3. ANNONSER, SPONSRING M.M.

På delar av vår webbplats kan finnas sponsrade inlägg som inbjudan till event, annonser och reklam för olika produkter och tjänster. Det skall framgå tydligt om detta förekommer.  Det är respektive annonsör som ansvarar för att deras reklambudskap är förenliga med de lagar och regler som gäller. Om du anser att annons/reklam på något sätt kan ifrågasättas ska du i första hand kontakta det företag som annonserar/gör reklam. Däremot uppskattar vi om du också informerar oss om annons/reklam på vår webbplats som du tycker kan ifrågasättas.

4. REGISTRERING SOM PATIENT/DELTAGARE

När man är intresserad av att anmäla sig till deltagare eller skyddade sidor skall man uppge korrekt namn och epostadress och man godtar dessa villkor när man registrerar sig på sidorna. Man samtycker också till att Medect i samband med överlåtelse av hela eller en del av sin verksamhet överlåter uppgifterna till den som övertar verksamheten.

5. NYHETSBREV

Om man anmäler sig till Nyhetsbrev eller andra utskick samtycker man till att Medect registrerar de uppgifter man lämnar för att skicka Nyhetsbrevet som kan komma att innehålla reklam. Man samtycker till att Medect i samband med överlåtelse av hela eller en del av sin verksamhet överlåter uppgifterna till den som övertar verksamheten.

6. VILLKOR

6.1 När du besöker och använder vår webbplats åtar du dig att följa de villkor som anges här. Du åtar dig dessutom att inte använda webbsidan på något sätt som kan bryta mot lag och andra regler.
6.2 Information, bilder, dokument, texter, rörliga bilder, varumärken, logotyper mm som återfinns på den här webbplatsen får varken kopieras eller spridas vidare utan Medects skriftliga tillstånd.

7. SKYDDA DINA PERSONUPPGIFTER M.M.

7.1 Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Vi lagrar och använder bara personuppgifter om dig som du själv har lämnat till oss. När du lämnar personuppgifter till oss talar vi om och ber dig godkänna att vi använder dem för angivna ändamål i samband i samband med att vi tar emot dem.

7.2 För att skydda dina uppgifter bör du bland annat känna till följande.

Eventuella kommentarer du skriver och namn kan bli läsbara för alla besökare på webbplatsen. Det är däremot inte din e-postadress.

Informera oss så snart som möjligt om information lämnas om dig på vår hemsida som inte är korrekta eller som du vill ska avlägsnas.

När man kommenterar artiklar och inlägg samtycker man till att Medect registrerar och använder de uppgifter man lämnar för kommentarsfunktionen och kan komma att lämnas ut till polisen eller annan som framställer ett anspråk pga det man återgett i kommentarer.  Man samtycker till att Medect samband med överlåtelse av hela eller en del av sin verksamhet överlåter uppgifterna till den som övertar verksamheten.

Även om vi gör vårt yttersta för att hålla vår databas säker kan vi inte garantera att den information som vi lagrar är helt skyddad från angrepp. Använd därför aldrig samma lösenord på denna webbplats som du har på andra webbplatser.  

8.SEKRETESS: INLEDNING

På Medect förstår vi att skydd av integriteten hos besökarna på våra webbplatser är mycket viktig och att information om din hälsa är särskilt känslig. Det är därför vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att möta krav på datasekretess. Läs nedanstående sekretesspolicy för att lära dig mer om hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information på nätet.

Vi förbehåller oss rätten att radera allt material som vi anser vara anstötligt eller kommersiellt.

Med anstötligt menas: pornografiskt, stötande, förolämpande, skadligt, kvacksalveri, odokumenterat, olagligt material eller material som i övrigt inte överensstämmer med god moral och etik. Alla som bidrar med material ska uppge sitt hela namn. Det är inte tillåtet att låta någon annan skicka in material i ens eget namn. Man skall heller inte uppge andras namn i strid mot Personuppgiftslagen, så att vederbörande kan känna sig utlämnad eller ej givit samtycke.

9. ALLMÄNT OM VÅR REGISTRERING AV UPPGIFTER SOM DU LÄMNAR

När du kontaktar oss för att anmäla dig för ett konto eller en tjänst, blir du ombedd att lämna personlig information. Genom att lämna din personliga information till Medect, samtycker du till att vi lagrar och bearbetar de uppgifter som du lämnat. I samband med registrering lämnar vi denna information om vad uppgifterna som du lämnar ska användas till och registrerar dina uppgifter efter det samtycke som etableras vid dina inloggningar.

Vi sparar och använder uppgifterna bara så länge som det är nödvändigt för oss för att genomföra de uppgifter som de registrerats för och som du lämnat samtycke till om inte annat föreskrivs i lag.

Personuppgifter som samlas in från dig kan även överföras till annan om och när vi överlåter hela eller någon del av vår verksamhet. Den som förvärvar verksamheten tar då över ansvaret att hantera dina uppgifter i enlighet med vad du samtyckt till och med denna sekretesspolicy. Dessutom kan dina uppgifter komma att lämnas ut till annan om vi är skyldiga att göra det på grund av en lagar och regler, domstolsbeslut eller liknande eller om det behövs för att förhindra eller utreda brott.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användning av dina personuppgifter i framtiden. Du kan också kontakta oss och få reda på vilka uppgifter om dig som vi har registrerat eller begära att vi rättar inkorrekta uppgifter om dig som du inte själv kan rätta. Det finns länkar i epostutskick för enkel avregistrering du kan också skicka ett e-postmeddelande [till info@bragee.se] eller ett brev till Medect Karlavägen 100, 115 26 Stockholm och ange om du vill bli avregistrerad, veta vilka uppgifter vom dig som vi har lagrat eller vilka uppgifter som du vill att vi rättar. För att vi lätt ska kunna hjälpa dig med detta är det viktigt att du anger ditt fullständiga namn och e-postadress. Skriv också on du önskar att vi avregistrerar dig, om du vill veta vilka uppgifter om dig vi har lagrade eller vilka uppgifter som du vill att vi rättar.

10. ÄNDAMÅLET MED DINA UPPGIFTER

Vi använder de uppgifter du lämnar för att ge anpassad information om vår verksamhet och sådana nyheter eller information som vi tror du kan vara intresserad av. Genom inloggning kan du ta del av särskilt material som du ej kan få tillgång till på öppna internet, som övningar, deltagarinformation eller texter.

11. REGISTRERING FÖR NYHETSBREV

När du anmäler att du är intresserad av att få våra nyhetsbrev blir du ombedd att lämna samtycke till att vi använder de uppgifter som du lämnar för att skicka dig nyhetsbrev. Observera att nyhetsbrev kan komma att innehålla också reklam.

12. ATT LÄMNA KOMMENTARER

När lämnar kommentarer ger du samtycke till att vi registrerar dina uppgifter och lämnar ut dem till polisen eller annan som framställer ett berättigat anspråk på grund av det du skrivit i dina kommentarer.

13.COOKIES ("kakor")

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.

Vi använder vi oss av cookies för att förbättra ditt webbplatsbesök, våra tjänster och vår hemsida. . Vi använder oss även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. Dessa används för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder våra tjänster.


14. DATASÄKERHET OCH SKYDD AV LÖSENORD

Medect använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande baserat på ny teknisk utveckling.  Vi kan tyvärr inte lämna någon fullständig garanti för datasäkerheten och råder dig att bara lämna oss de uppgifter som du själv finner rimligt att lämna.

Du måste dock själv se till och ansvar för att datorn du använder är tillräckligt säker och skyddad mot skadliga program, t.ex. trojaner, datavirus och programmaskar. Utan tillräckliga säkerhetsåtgärder som säker webbläsarkonfiguration, uppdaterade antivirusprogram, personlig brandvägg, enbart programvaror från säkra källor finns det risk att de lösenord du använder för att skydda åtkomst till de uppgifter du lämnat oss kan komma i orätta händer. Använd därför aldrig samma lösenord på denna webbplats som du har på andra webbplatser.

15. DATASÄKERHET OCH UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i nyhetsbrev eller tillgång till medlemssidor. Vi kommer då att radera dina uppgifter fullständigt.

Ansvarig för Hemsidorna är Bragee Medect AB
Ansvarig utgivare är Dr Björn Bragée, specialist i smärtlindring, specialist i anestesi och intensivvård

Adress: Smärtguiden, Bragee Medect AB Karlavägen 100, 115 26 Stockholm.
SmärtGuiden är en registrerad periodisk tidskrift med URN:NBN:se-2005-1
Vi följer medicinsk Internetetik och är godkända av HonCode