Utmattning - en kunskapsserie för vänner och närstående

Utbrändhet är svårt

Att vara anhörig, vän, arbetskamrat till någon som har en långvarig sjukdom, väcker speciella frågor: Varför blir hen inte frisk? Hur kan jag stödja min vän/familjemedlem?

Hur ska jag kunna förstå sjukdomen, när den inte syns? Vad är det min närstående går igenom, vad är det meningen att rehabiliteringen ska ge? Kan jag hjälpa till på något sätt? Svar på alla dessa frågor försöker vi ge i vi ge i vår serie föreläsningar, 

1. Alexander Kledzik, läkare, specialist i rehabiliteringsmedicin och medicinskt ansvarig på utmattningsenheten, berättar om hur utmattning uppstår och hur vägen tillbaka ser ut.   

Länk.2. Peggy Enquist och Helena Eklund, psykolog respektive arbetsterapeut, berättar om två viktiga verktyg i rehabiliteringen, självmedkänsla och pacing.

Länk!


3. Sofia Ödman, fysioterapeut och specialist i mental hälsa, berättar om hur praktiska övningar skapar en bättre balans i det autonoma nervsystemet. 

Länk!


4. Skedteorin ("The Spoon Theory"). Här visar arbetsterapeuterna Anna Hurtig och Ida Nilsson ett praktiskt tänkesätt för att hushålla med sin energi. 

Länk!