Vad är specialiserad neurologisk rehabilitering

Ett vårdval från Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder specialiserad neurologisk rehabilitering för patienter med behov av intensifierad, strukturerad och multiprofessionell teamrehabilitering. Vi startar nu sådan rehabilitering i öppenvård den 12 augusti 2024 på Karlavägen 100, plan 6.

Rehabiliteringen kan ske både i dagvård och slutenvård (måndag till fredag), och omfattar patienter med olika neurologiska sjukdomar och skador. 

Rehabiliteringen riktar sig till patienter som: 

  1. Är 18 år eller äldre. 
  2. Har verifierade skador eller sjukdomar i hjärnan eller andra delar av centrala nervsystemet.
  3. Har neurologiska sjukdomar med komplex problematik. Vanliga diagnoser är Parkinson, MS, sviter av Stroke, svår hjärntrötthet
  4. Har en tumör i hjärnan eller andra delar av centrala nervsystemet (godartade eller elakartade).

Som patient kan du dra flera fördelar av det specialiserade vårdvalet för neurologisk rehabilitering i Region Stockholm då din rehabilitering utformas utifrån dina unika behov och mål. Du och det multiprofessionella teamet arbetar tillsammans för att skapa en plan som är skräddarsydd för dig. 

Tillgång till Ett Erfaret Team: 

Du får tillgång till ett team av specialister inom olika områden såsom fysioterapi, arbetsterapi, logopedi, neuropsykologi, och sjuksköterska, som samarbetar för att stödja din återhämtning och förbättra din funktionsförmåga. 

Multidisciplinär Bedömning och Behandling: 

Teambesök och möten säkerställer att alla aspekter av din hälsa och rehabilitering beaktas, vilket leder till en mer omfattande och effektiv vård. Rehabiliteringen syftar till att förbättra din förmåga att utföra dagliga aktiviteter och återställa så mycket funktion som möjligt, vilket kan leda till ökad självständighet och livskvalitet. 

Kvalitetsbaserad Vård: 

Behandlingen är baserad på nationella riktlinjer och lokala vårdprogram, vilket säkerställer att du får vård av hög kvalitet som är både säker och evidensbaserad. Du och dina närstående involveras i rehabiliteringsprocessen, vilket ger dig möjlighet att påverka och vara delaktig i beslut som rör din vård. 

Kontinuitet och Säker Övergång: 

Planering för utskrivning och övergång till nästa vårdnivå sker i samråd med dig, vilket minskar risken för avbrott i vården och säkerställer att du får kontinuerligt stöd.  Du får specialiserad rehabilitering som dagvård med flexibilitet och anpassning till din livssituation. 

Kontakt och Remisser:

Man behöver remiss från husläkare eller annan specialistläkare. Det kan ske genom det gemensamma journalystemet från öppningen, och dessförinnan genom pappersremiss på särskilt blankett, se nedan. Patienter från andra landsting kan söka öppenvård i Region Stockholm med stöd av Patientlagen.