Andningsövningar
Möte med läkaren

Smärta. Utmattning. ME/CFS.
Har du haft smärta länge eller är utmattad? Vi har rehab.
Kort väntetid. Program med olika omfattning.
Egenremiss för rehabilitering. Läkarremiss för ME.
Frikort gäller. Klicka för vanliga frågor.

Samtal i grupp
Björn har ordet

Upplever du att du har ont? Det är något lurigt med ordet uppleva, eller hur? Det antyder liksom att det inte är på riktigt, och används flitigt i maktspelen. Naturligtvis upplever man smärta, sorg och ilska. Men inte säger vi "oj, dog han, jag förstår att du kan uppleva sorg", utan "jag förstår att du har sorg". Och du har ont, inget skiljer upplevelsen från sanningen.

Varför denna filosofiska ordfundering? Jo, den skall tas på stort allvar. Försäkringskassan har exempelvis drabbats av någon svår förvirring kring sjukdomsbegreppen sista månaderna. Patienter sjukskrivna i åratal, får plötsligt höra att de bara upplever sig sjuka - de har inga objektiva fynd, som det så vackert heter. Inget har ändrats i sjukdomen eller förmågan, men  livet sätts i helt kaos när man mister ersättning - och därtill under kränkande hantering. 

Och är det vanvård i något äldreboende, någon anhörig har funnit sin moder i träck och illa skött, så kan man vara säker på att någon PR utbildad vårdchef säger "vi beklagar verkligen att man upplevt att detta inte är OK, men vi tar alla klagomål på största allvar".  Därmed har man reducerat det hända till en anhörigupplevelse, inte vanskötsel. Varför inte bara säga " det där kunde vi gjort bättre, det var illa skött"... 

Och nu är det borrelia på tapeten, i ett TV program med Malou förmiddagen den 16e är jag inkallad tillsammans med en mängd upplevare. Många läkare säger nämligen så också om svårt sjuka patienter - "jag förstår mycket väl att du upplever dig sjuk - men du har inte en känd sjukdom", en liten ofin antydan om psykisk villfarelser, eller helt enkelt som en sällsynt frank neurolog sade "en kulturyttring". På andra sidan har vi som sagt patienter sjuka på riktigt. Hur skall jag hantera detta, jo, genom att inte tala om upplevelser. De som är sjuka är det helt enkelt, och den som upplever sig ha smärta, har ju bevisligen smärta. Detta är enkla definitioner som antagits av det vetenskapliga smärtforskarsamfundet, och av WHO vars syn svenska staten anslutit sig till. 

Men då inte statens sjukförsäkring, eller de stora sjukhusens kliniker. Det är skamligt. Upplever jag.

Fortsätt läs…
Björn Bragée, smärtläkare
Björn Bragée,
smärtläkare
Läs mer om Björn