Andningsövningar
Samtal i grupp
kartläggande samtal

Vi är en stor klinik med många verksamheter och korta väntetider. Rehab för långvarig smärta och utmattning - med läkarremiss eller egenremiss. Utredning för ME/CFS - enbart med läkarremiss.  Inom kort startar vi privat och försäkringsvård. Välkommen! 

Alternate Text
Avtalet sägs upp i förtid

ME-Center stänger i december

Det är med tungt hjärta vi måste meddela att Bragée ME-center kommer att upphöra med sin verksamhet den 15 december 2023.

Vi har tagit beslutet mot bakgrund av att HSN (Hälso- och sjukvårdsnämnden) beslutade att säga upp vårt avtal med avveckling fram till 2025. Vårt beslut att säga upp avtalet i förtid har inte tagits lättvindigt. Tyvärr har våra förslag för hur det skulle kunna fungera fram till 2025 inte hörsammats och dessutom har ersättningsnivåerna sänkts fr o m februari i år, på ett sätt som gör det omöjligt att fortsätta tiden ut. Redan det att driva en verksamhet under nedläggningsbeslut är en svårighet och under dessa förutsättningar blir grunden inte hållbar för att ge våra patienter den vård vi vill erbjuda. Vi har samtidigt förståelse för att beslutsfattarna inom regionen behöver balansera en mängd patientbehov i ett pressat ekonomiskt klimat.

Fram till vår sista verksamhetsdag, den 15 december 2023, är vår ambition att fortsatt kunna erbjuda hembesök, gruppbehandlingar och att fullfölja den forskning som påbörjats. Vi kommer ta emot remisser för bedömning/diagnos av nya patienter fram till den 15 november 2023.

Vi förstår att en ny projektgrupp inom regionen bildats. Denna grupp kommer att både fokusera på primärvården, där den största delen av vården för ME-patienter ska bedrivas, samt på öppnandet av en specialistklinik som primärvården kan remittera ME-patienter till för mer specialiserad vård. Det finns alltså hopp för de många drabbade.

Observera att detta beslut endast gäller Bragée ME-Center. Bragée Rehabs rehabiliteringsprogram för smärta och utmattning berörs inte, den verksamheten fortsätter som tidigare planerat fram till 2025.

Personal Mikael beskuren 722x480
“För första gången i mitt arbete som smärtläkare har jag verktygen att verkligen kunna hjälpa människor med de problem som de har.”
Mikael, läkare
Personal Ben beskuren 720x480
“Många som kommer till oss har problem med sin andning. Jag har specialiserat mig på andningsträning och ser att många får stor hjälp av det.”
Ben, fysioterapeut
Personal Sara beskuren 722x482
“ Jag är tacksam över att få bidra till att deltagare känner lättnad och rörelseglädje till musik! ”
Sara, fysioterapeut
Personal Emelie beskuren 723x481
“Jag känner mig priviligierad som får uppleva när hoppet väcks hos nya patienter, många har blivit så misstrodda. ”
Emelie, rehabkoordinator
Personal Jonas
“ Att se människor ta till sig ny kunskap och göra något eget av det, det är värdefullt! ”
Jonas, fysioterapeut
Personal Elisabeth beskuren 722x481
“Rehabilitering handlar om att ta makten över sitt eget liv. Mitt mål är att alla ska nå dit.”
Elisabeth, socionom

Utmattningsdepression, eller utmattningssyndrom som det egentligen heter, kan visa sig genom många olika symptom såsom sömnproblem, oro och nedstämdhet. 

Vi erbjuder behandling av långvarig och kronisk smärta

Har du känt dig utmattad under en längre tid? Vi erbjuder rehabilitering av utmattningssyndrom.

Vid fibromyalgi har du långvarig eller kronisk smärta i musklerna på flera ställen i kroppen. Ofta har man även ökad smärtkänslighet. 

Stress är något som för det mesta går över när dagen tar slut och man får varva ner, men går det inte över kan det leda till kronisk eller långvarig stress

Vid kroniskt utmattningssyndrom lider man av en långvarig utmattning där man behöver hjälp för att hitta tillbaka till sin vardag. 

ME/CFS, eller bara ME, innebär att du har en känsla av utmattning som inte går att vila bort. Det är också vanligt att man känner sig sjuk och har värk i kroppen.

Sjukdomen ME, eller ME/CFS, kallades tidigare kroniskt trötthetssyndrom. Detta räckte dock inte som beskrivning, och fick därför sitt nya namn.