Andningsövningar
Samtal i grupp
kartläggande samtal

Rehab för långvarig smärta och utmattning - med läkarremiss eller egenremiss. Utredning för ME/CFS - enbart med läkarremiss. Välkommen att kontakta oss! Frikort gäller. Klicka nedan för svar på vanliga frågor.

Alternate Text
ME framhävs i regionens budget 2022

Det är fina ord när Désirée Pethrus, KD, och hennes regionrådskolleger från M, L och MP nu lagt fram sitt förslag till rekordbudget. Vi tror på den här beskrivningen och tror att vårt ME-center kan leva upp till texten. "ME/CFS är en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar och kunskapsläget kring sjukdomen är i nuläget lågt. Internationellt har forskningen tagit fart de senaste åren och en rad behandlingsmetoder prövas och utvärderas. Det behövs mer forskning kring sjukdomens orsaker, samt vilka behandlingsmetoder som kan utvecklas. ME/CFS förekommer i olika svårighetsgrad och en fjärdedel av patienterna är bundna till sina hem eller sängliggande. Vården för ME/CFS-sjuka behöver fortsatt prioriteras, för att utifrån tillgänglig kunskap på bästa sätt hjälpa de drabbade" (ur budget för Region Stockholm 2022, 5 okt 2021) Forget-ME-not heter den intensivt blå lilla förgätmigejen på engelska och är en internationell symbol för ME.

Personal Mikael beskuren 722x480
“För första gången i mitt arbete som smärtläkare har jag verktygen att verkligen kunna hjälpa människor med de problem som de har.”
Mikael, läkare
Personal Ben beskuren 720x480
“Många som kommer till oss har problem med sin andning. Jag har specialiserat mig på andningsträning och ser att många får stor hjälp av det.”
Ben, fysioterapeut
Personal Sara beskuren 722x482
“ Jag är tacksam över att få bidra till att deltagare känner lättnad och rörelseglädje till musik! ”
Sara, fysioterapeut
Personal Emelie beskuren 723x481
“Jag känner mig priviligierad som får uppleva när hoppet väcks hos nya patienter, många har blivit så misstrodda. ”
Emelie, rehabkoordinator
Personal Jonas
“ Att se människor ta till sig ny kunskap och göra något eget av det, det är värdefullt! ”
Jonas, fysioterapeut
Personal Elisabeth beskuren 722x481
“Rehabilitering handlar om att ta makten över sitt eget liv. Mitt mål är att alla ska nå dit.”
Elisabeth, socionom

Utmattningsdepression, eller utmattningssyndrom som det egentligen heter, kan visa sig genom många olika symptom såsom sömnproblem, oro och nedstämdhet. 

Vi erbjuder behandling av långvarig och kronisk smärta

Har du känt dig utmattad under en längre tid? Vi erbjuder rehabilitering av utmattningssyndrom.

Vid fibromyalgi har du långvarig eller kronisk smärta i musklerna på flera ställen i kroppen. Ofta har man även ökad smärtkänslighet. 

Stress är något som för det mesta går över när dagen tar slut och man får varva ner, men går det inte över kan det leda till kronisk eller långvarig stress

Vid kroniskt utmattningssyndrom lider man av en långvarig utmattning där man behöver hjälp för att hitta tillbaka till sin vardag. 

ME/CFS, eller bara ME, innebär att du har en känsla av utmattning som inte går att vila bort. Det är också vanligt att man känner sig sjuk och har värk i kroppen.

Sjukdomen ME, eller ME/CFS, kallades tidigare kroniskt trötthetssyndrom. Detta räckte dock inte som beskrivning, och fick därför sitt nya namn.