Andningsövningar
Samtal i grupp

Rehab för långvarig smärta och utmattning - med läkarremiss eller egenremiss. Utredning för ME/CFS - enbart med läkarremiss. Välkommen att kontakta oss! Frikort gäller. Klicka nedan för svar på vanligaste frågorna.

kartläggande samtal
Björn har ordet

Annus horribilis?

Har ni hört detta latinska uttryck för det "förskräckliga året". För den engelska drottningen var det  året 1992 när hon i sitt tal för engelska folket brukade lite kökslatin, Det var ett år av ekonomiskt kaos och slottet Wndsor hade delvis brunnit.  Allt är ju relativt, eller hur.  En del kanske skulle kalla 2020 som nu går mot sitt slut ett annus horribilis? Vi är ju i pandemins grepp, och det känns obarmhärtigt. Men faktum är ju också att vi har fått vårt samhälle att fungera, liksom vården, många har varit sjuka och många har dessvärre inte klarat infektionerna, men inte väldigt många fler än andra år. Det är inte digerdöden vilken slog  ut  var tredje invånare och tog 250 år att hämta sig från, det är hittills mer som en mycket jobbig influensa period. I denna andra våg som nu sköljer över våra prövade stränder är våra medicinska metoder och resurser bättre och beprövade, resultaten bättre och utsikterna ljusare. Våra  egna verksamheter här på Karlavägen har i princip kunnat ge samma stöd och vård som alltid, och till och med har vi utökat våra resurser och förbättrat resultaten.  Julhandeln blir säkert lugnare, julfesterna färre och lite fler ljus än vanligt tänds i helgerna för de saknade, men låt oss ha förtröstan och hopp. Ett annus normalis var det inte, men kanske ett annus decretorius, det sista som utnämndes till sådant var visst 1642, och det betyder beslutsamhetens år.


Fortsätt läs…
Björn Bragée, smärtläkare
Björn Bragée,
smärtläkare
Läs mer om Björn
Personal Mikael beskuren 722x480
“För första gången i mitt arbete som smärtläkare har jag verktygen att verkligen kunna hjälpa människor med de problem som de har.”
Mikael, läkare
Personal Ben beskuren 720x480
“Många som kommer till oss har problem med sin andning. Jag har specialiserat mig på andningsträning och ser att många får stor hjälp av det.”
Ben, fysioterapeut
Personal Sara beskuren 722x482
“ Jag är tacksam över att få bidra till att deltagare känner lättnad och rörelseglädje till musik! ”
Sara, fysioterapeut
Personal Emelie beskuren 723x481
“Jag känner mig priviligierad som får uppleva när hoppet väcks hos nya patienter, många har blivit så misstrodda. ”
Emelie, rehabkoordinator
Personal Jonas
“ Att se människor ta till sig ny kunskap och göra något eget av det, det är värdefullt! ”
Jonas, fysioterapeut
Personal Elisabeth beskuren 722x481
“Rehabilitering handlar om att ta makten över sitt eget liv. Mitt mål är att alla ska nå dit.”
Elisabeth, socionom

Utmattningsdepression, eller utmattningssyndrom som det egentligen heter, kan visa sig genom många olika symptom såsom sömnproblem, oro och nedstämdhet. 

Vi erbjuder behandling av långvarig och kronisk smärta

Har du känt dig utmattad under en längre tid? Vi erbjuder rehabilitering av utmattningssyndrom.

Vid fibromyalgi har du långvarig eller kronisk smärta i musklerna på flera ställen i kroppen. Ofta har man även ökad smärtkänslighet. 

Stress är något som för det mesta går över när dagen tar slut och man får varva ner, men går det inte över kan det leda till kronisk eller långvarig stress

Vid kroniskt utmattningssyndrom lider man av en långvarig utmattning där man behöver hjälp för att hitta tillbaka till sin vardag. 

ME/CFS, eller bara ME, innebär att du har en känsla av utmattning som inte går att vila bort. Det är också vanligt att man känner sig sjuk och har värk i kroppen.

Sjukdomen ME, eller ME/CFS, kallades tidigare kroniskt trötthetssyndrom. Detta räckte dock inte som beskrivning, och fick därför sitt nya namn.