Andningsövningar
Möte med läkaren

Smärta. Utmattning. ME/CFS.

Har du haft smärta länge eller är utmattad? Ge dig en nystart 
med 8-10 veckors rehabprogram. Egenremiss gäller för rehab. 
Till ME-Center krävs läkarremiss.
Frikort gäller. Klicka för vanliga frågor.

Samtal i grupp
Björn har ordet

Patienternas tidevarv....

En tandläkare Morton i Boston får 1846 sin plågade patient att inandas ångorna från en liten eterflaska. Medvetslöshet. Ingrepp.  Hosta. Förvirrat leende.

Anden i flaskan! Ingen kunde förstå att här föds den moderna kirurgin och att vården femtio år senare kommer att göra miljontals ingrepp i sådan narkos.  Vi ser helt enkelt inte när paradigmen förändras förrän i efterhand.   När förstod Du att Internet skulle medföra att var tredje patient idag ställer sin diagnos själv?

Paradigmskiften i frågan om makt i vården tycks gå i sextio års intervaller. I slutet av 1800 talet övergick sjukvården från att varit en angelägenhet för ett par hundra privat verksamma läkare till att bli skattefinansierad och gemensam genom landstingen. Den nya vården skulle hålla också arbetare och tjänstefolk friska och arbetsföra. Förståelsen för hygien och nya kirurgiska metoder ledde till att sjukvården snabbt byggdes ut, varje stad fick ett lasarett. Eran tillhörde snålt avlönade och hängivna politiker. Politikens tidevarv 1840-1899!

I början av 1900 talet fick sjukhusläkarnas allt mer makt och medel tilldelade av ökande skattekraft och politikerna distanserades. En Ask Upmark eller Herbert Olivecrona skulle aldrig drömt om att andra än överläkare skulle basa över de svällande klinikerna och alla framsteg. 1903 hade Sahlgrenska  5 läkare och 350 sängplatser, sjuttio per doktor.   1959 hade drygt 300 läkare sex sängplatser var att ansvara för. Läkarnas tidevarv 1900-1959!

Det blir dyrare och mer komplicerat och efter mitten av förra seklet blir sysslomannen sjukhusdirektör och det lilla sjukhuskontoret blir ekonomi-, personal och inköpsavdelning.   Exemplet Sahlgrenska har idag 2347 läkare på 2000 vårdplatser. Betalmodeller och styrkort tar över och ekonomer blir chefer också över medicinska kliniker. Tjänstemännens tidevarv 1960-2019!

Och nu känner jag som gammal arg doktor i tv att jag verkar i övergången till nästa skifte där de sjuka kommer få reellt inflytande.  Patientföreningarna kräver rättighetslag så att domstolar skall kunna pröva läkarnas vård.  Den cancersjuke lägger upp specialistens vårdprogram på bordet och begär att det genomförs punkt för punkt.  Tillsynsmyndigheten får en ständigt växande obearbetad hög av klagomål, nu mer än 8 000 därför att patienterna inte accepterar misstag längre.

1800tals-eran med mest tvål och tröst är borta. Den tid då doktorn kunde mynta begrepp som SVBK och experimentera utan insyn är också slut, och nuvarande period med patienten som en kund vilken skall pushas dit man kostar minst är på väg ut.

Anden i flaskan är åter lös och erbjuder oss att önska en sak.  Patienternas önskar ”respekt”. Jag önskar jämlika möten i vården som ger både patient och läkare energi så att patienternas kraft tillvaratas. Patienternas tidevarv 2019 och framöver står för dörren!Fortsätt läs…
Bragée ME-center Öppet hus
Bragée ME-center Öppet hus
Läs mer om Björn
Personal Mikael beskuren 722x480
“För första gången i mitt arbete som smärtläkare har jag verktygen att verkligen kunna hjälpa människor med de problem som de har.”
Mikael, läkare
Personal Ben beskuren 720x480
“Många som kommer till oss har problem med sin andning. Jag har specialiserat mig på andningsträning och ser att många får stor hjälp av det.”
Ben, fysioterapeut
Personal Sara beskuren 722x482
“ Jag är tacksam över att få bidra till att deltagare känner lättnad och rörelseglädje till musik! ”
Sara, fysioterapeut
Personal Cecilia beskuren 720x480
“Att börja lyssna på sig själv, på riktigt, är stort. Det är svårt att gå härifrån utan att ha fått med sig det.”
Cecilia, psykolog
Personal Emelie beskuren 723x481
“Jag känner mig priviligierad som får uppleva när hoppet väcks hos nya patienter, många har blivit så misstrodda. ”
Emelie, rehabkoordinator
Personal Jonas
“ Att se människor ta till sig ny kunskap och göra något eget av det, det är värdefullt! ”
Jonas, fysioterapeut
Personal Elisabeth beskuren 722x481
“Rehabilitering handlar om att ta makten över sitt eget liv. Mitt mål är att alla ska nå dit.”
Elisabeth, socionom

Utmattningsdepression, eller utmattningssyndrom som det egentligen heter, kan visa sig genom många olika symptom såsom sömnproblem, oro och nedstämdhet. 

Vi erbjuder behandling av långvarig och kronisk smärta

Har du känt dig utmattad under en längre tid? Vi erbjuder rehabilitering av utmattningssyndrom.

Vid fibromyalgi har du långvarig eller kronisk smärta i musklerna på flera ställen i kroppen. Ofta har man även ökad smärtkänslighet. 

Stress är något som för det mesta går över när dagen tar slut och man får varva ner, men går det inte över kan det leda till kronisk eller långvarig stress

Vid kroniskt utmattningssyndrom lider man av en långvarig utmattning där man behöver hjälp för att hitta tillbaka till sin vardag. 

ME/CFS, eller bara ME, innebär att du har en känsla av utmattning som inte går att vila bort. Det är också vanligt att man känner sig sjuk och har värk i kroppen.

Sjukdomen ME, eller ME/CFS, kallades tidigare kroniskt trötthetssyndrom. Detta räckte dock inte som beskrivning, och fick därför sitt nya namn.