Andningsövningar
Samtal i grupp

Fortsatt lugnt läge på kliniken, och trots att trettio procent varit sjukskrivna har vi kunnat fortsätta med bra och meningsfull vård.  Vi har inte varslat eller sagt upp någon av vår fina personal, då behovet av rehab och hjälp vid ME snarast ökat under pandemin. Vi har alltså öppet  som vanligt och välkomnar redan inbokade patienter. Vi har också möjligheter hjälpa med videobesök och telefonsamtal. 

Egenremiss för rehab. Korta väntetider. Frikort gäller. Klicka på snabbingång.

kartläggande samtal
Björn har ordet

Sköna Maj välkommen...

Jag dristade mig förra månaden att säga att vid valborg ser vi slutet av Corona. Och nu tycks myndigheter och forskare ense om att toppen var redan i mitten av april. Den är vacker sången om den sköna maj som kommer när valborgsbålet falnat. 

Känslans gudaflamma
Väcktes vid din ljusning;
Jord och skyar stamma
Kärlek och förtjusning;
Sorgen flyr för våren,
Glädje ler ur tåren.

Och mitt i sorgen för alla som inte klarat den här pandemin, alla som är sjuka eller oroliga för jobb och framtid så kanske någon glädje ler ur tåren. Livet fortsätter som vanligt för de flesta, man tillfrisknar och återgår till vardagen. Det kanske dröjer några månader, men svåra tider har alltid ett slut. Vår verksamhet fortsätter och faktiskt utvecklas med digital vård, vart tredje besök sker med video, vart tionde med patienter från andra landsändar. Och nu förbereder vi oss för att hjälpa dem som inte tillfrisknar helt efter covid-19, utan får utmattningssyndrom eller ME i kölvattnet på pandemin. Vi är väl den enda rehabklinik med så många läkare med relevanta specialiteter som lungmedicin, intensivvård, neurologi och rehabmedicin för att nämna några, så må sorgen fly för våren. Vi i vården finns kvar för dem som behöver.

Fortsätt läs…
Björn Bragée, smärtläkare
Björn Bragée,
smärtläkare
Läs mer om Björn
Personal Mikael beskuren 722x480
“För första gången i mitt arbete som smärtläkare har jag verktygen att verkligen kunna hjälpa människor med de problem som de har.”
Mikael, läkare
Personal Ben beskuren 720x480
“Många som kommer till oss har problem med sin andning. Jag har specialiserat mig på andningsträning och ser att många får stor hjälp av det.”
Ben, fysioterapeut
Personal Sara beskuren 722x482
“ Jag är tacksam över att få bidra till att deltagare känner lättnad och rörelseglädje till musik! ”
Sara, fysioterapeut
Personal Emelie beskuren 723x481
“Jag känner mig priviligierad som får uppleva när hoppet väcks hos nya patienter, många har blivit så misstrodda. ”
Emelie, rehabkoordinator
Personal Jonas
“ Att se människor ta till sig ny kunskap och göra något eget av det, det är värdefullt! ”
Jonas, fysioterapeut
Personal Elisabeth beskuren 722x481
“Rehabilitering handlar om att ta makten över sitt eget liv. Mitt mål är att alla ska nå dit.”
Elisabeth, socionom

Utmattningsdepression, eller utmattningssyndrom som det egentligen heter, kan visa sig genom många olika symptom såsom sömnproblem, oro och nedstämdhet. 

Vi erbjuder behandling av långvarig och kronisk smärta

Har du känt dig utmattad under en längre tid? Vi erbjuder rehabilitering av utmattningssyndrom.

Vid fibromyalgi har du långvarig eller kronisk smärta i musklerna på flera ställen i kroppen. Ofta har man även ökad smärtkänslighet. 

Stress är något som för det mesta går över när dagen tar slut och man får varva ner, men går det inte över kan det leda till kronisk eller långvarig stress

Vid kroniskt utmattningssyndrom lider man av en långvarig utmattning där man behöver hjälp för att hitta tillbaka till sin vardag. 

ME/CFS, eller bara ME, innebär att du har en känsla av utmattning som inte går att vila bort. Det är också vanligt att man känner sig sjuk och har värk i kroppen.

Sjukdomen ME, eller ME/CFS, kallades tidigare kroniskt trötthetssyndrom. Detta räckte dock inte som beskrivning, och fick därför sitt nya namn.