För vården

Vi välkomnar remisser

Vi tar emot läkarremisser till:

Bragée ME-Center

- för utredning av patienter med medelsvår till svår ME/CFS.

Bragée Rehab

- för rehabilitering vid långvarig smärta/utmattning. Vi erbjuder bedömning och rehabiliteringsprogram.