Utbildning för patienter och anhöriga

Utbildning hjälper

Utbildning ger inte bara kunskap, den hjälper också vid sjukdom och smärta. Det visar modern forskning, framför allt från professor Moseleys forskargrupp i Australien. En kort kurs som ger kunskap om smärtans natur och hjärnan, ger lika mycket lindring som fysioterapi eller annan behandling. 

Det beror på att oro och okunskap upplevs som hotande av hjärnan, som då drar igång det autonoma nervsystemet, endokrina systemet och de andra kroppsliga försvar mot hot som vi har. Och deras uppgift är att först och främst få kroppen att förstå att det finns ett hot. Det leder i sin tur till en förstärkning av smärta, ångest och oro.

Så det är inte bara av intellektuella skäl och färdighetsskäl man ska känna sin kropp, sina resurser och möjligheter.

Patientutbildning på kliniken 

Dessa fakta är väl kända inom rehabilitering, och sådan teamrehab som vi bedriver innehåller alltid moment av utbildning, både individuellt och i grupp. Det sker som "smärtskola", "stresskola", "neurosomatik och hjärna", "sömnskola" och många andra teman.

Inom ME/CFS inriktas undervisningen i grupp mer specifikt på diagnosen och behandlingarna.

Vi ordnar också anhörigträffar där anhöriga kan få kunskap - och svar på frågor.

Patientutbildning på nätet

Vi lägger regelbundet ut kunskap och övnngar på denna hemsida. Alla kan gå till vårt artikelarkiv och botanisera.

Vi använder också facebook för att sprida kunskap. Vi har särskilda utbildningsidor och övningssidor för de som gått våra program. Vi har också skapat en "grundutbildning i smärta" som de mer intresserade kan ha stor nytta av.

Våra utbildningsdagar har vid två tillfällen filmats av SVT och vid den senaste får du fortfarande aktuell kunskap om ME/CFS av ledande forskare.

Den som följer vårt nyhetsbrev får ständigt nya inbjudningar till webinars, utbildningsdagar och annan patientutbildning - alltid utan kostnad.