Utbildning för patienter och anhöriga

Utbildning hjälper!

Utbildning ger inte bara kunskap, den  hjälper också för sjukdom och smärta. Det visar modern forskning, framför allt från prof. Moseleys forskargrupp i Australien. En kort kurs om smärtans natur och hjärnan ger lika mycket lindring som fysioterapi eller annan behandling, helt enkelt. 

Det beror förstås på att oro och okunskap upplevs som hotande av hjärnan, som drar igång det autonoma nervsystemet,  endokrina systemet och andra kroppsliga försvar mot hot vi har. Och det har till uppgift att först och främst få kroppen att förstå hotet, vilket leder till förstärkning av smärta, ångest och oro.

Så det är inte bara av intellektuella och färdighetsskäl man skall känna sin kropp, sina resurser och möjligheter.

Patientubildning på kliniken

Dessa fakta är väl kända inom rehabilitering, och sådan teamrehab som vi bedriver innehåller alltid moment av utbildning, både individuellt och i grupp. Det sker som "smärtskola", "stresskola", "neurosomatik och hjärna", "sömnskola" och många andra teman.

Inom ME/CFS inriktas undervisningen i grupp mer specifikt på diagnosen och behandlingar.

Vi ordnar också anhörigträffar där anhöriga kan få kunskap - och svar på frågor.

Patientutbildning på nätet

Vi lägger regelbundet ut kunskap och övnngar på denna hemsida!  Gå till vårt artikelarkiv och botanisera!

Vi använder också facebook för att sprida kunskap. Vi har särskilda utbildningsidor och övningssidor för dem som gått våra program. Se länk nedan. Vi har också skapat en "grundutbildning i smärta" som de mer intresserade patienterna kan ha stor nytta av.

Våra utbildningsdagar har vid två tillfällen filmats av SVT och vid den senaste får du fortfarande aktuell kunskap om ME/CFS av ledande forskare.

Den som följer vårt nyhetsbrev får ständigt nya inbjudningar till webinars, utbildningsdagar och annan patientutbildning - alltid utan kostnad.