En modern organisation som bygger medarbetarskap

Erfarenhet och hållbarhet

För oss är det viktigt att organisationen motsvarar vår vårdidé och vision. Delegerat ansvar och korta beslutsvägar, hållbarhetstänk, transparens och gott  bemötande är delar i detta.

Bragée Kliniker är ett familjeägt företag med cirka 100 medarbetare - läkare, fysioterapeuter, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist m fl. Verksamheten ingår i Region Stockholms vårdval för multimodal rehabilitering av långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom, och husläkarverksamhet. Vi har också en växande privat- och försäkringsverksamhet. Bragée Kliniker är i dag den ledande kliniken i Sverige när det gäller smärtrehabilitering och avancerad behandling med minimalinvasiva tekniker under ultraljudsledning.

Samtliga verksamheter, Bragée Rehabm Husläkarmottagning och administration, är förlagda till kvarteret Garnisonen nära Karlaplan, centralt i Stockholm. Vid sidan av Bragée Rehab drivs även Medect Clinical Trials, en verksamhet som främst bedriver uppdragsforskning, och Medect Stress och Smärta, riktat mot försäkringsbolag och privat vård.

Ledning

  • VD: Peter Alexanderson
  • Verksamhetschef: Andreas Iwarsson
  • Enhetschef, enheten för smärta: Henrietta Hedelin
  • Enhetschef, enheten för utmattning: Sofia Ödman
  • Enhetschef, ME-Center: Nahal Golsirat
  • Affärsområdeschef, försäkringsbolag: Tina Nikolaidou
  • Forskningsledare,  Bo Christer Bertilson
  • Utvecklingschef, Per Hamid Ghatan

Ägare och styrelse

Bragée Kliniker grundades av smärtläkaren Björn Bragée och Britt Bragée, fil. dr. och leg. fysioterapeut, år 2014, båda med lång klinisk och forskningsmässig erfarenhet av rehabilitering och smärtvård (se bilden här ovan).

VD: Peter Alexanderson
Styrelse: Björn Bragée, Britt Bragée, Mats Törnquist, Gunnar Welander, Susanna Åhs, Ingrid Alexanderson, Lennart Ljungh

https://www.allabolag.se/5568850597/bragee-kliniker-ab

Hållbarhetspolicy

· Verksamheten ska i alla former verka för att öka välbefinnandet och hälsan hos patienter, deltagare och medarbetare.
· Vi ska bedriva högklassig vård med mätbara resultat i rikets absoluta topp.
· Alla har rätt att bli behandlade lika. Alla ska känna sig inkluderade och välkomna i och kring vår verksamhet.
· Vi ska genom tät uppföljning och utvärdering arbeta för en ständig förbättring. Vi ska minska vårt avtryck på miljön, öka kvalitet och resultat i den vård vi bedriver och med konkreta åtgärder förbättra arbetsmiljön och samarbetet på arbetsplatsen.
· Vi ska bevaka och följa alla lagar och krav som berör vår verksamhet.
· Vi ska vara öppna mot medarbetare, allmänhet och myndigheter om vår verksamhet och våra resultat.
· Vi ska välja material, produkter, metoder och tjänster så att skadlig miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

 Jämställdhetsarbete

Bragée Kliniker ska vara en aktiv partner till Region Stockholm kring jämställdhet. De riktlinjer som regionen satt upp kring jämställdhet ska vi aktivt driva och följa. Vi ska utgå från grundprincipen om kvinnors och mäns lika värde. Ett kontinuerligt jämställdhetsarbete ska integreras i alla delar av verksamheten.