Deltagare som gått i vår rehab är nöjda

Måste bara berätta...

Många som kommer hit med egenremiss har hört talas om oss av någon vän eller bekant. Vi är stolta och glada över att kännedomen om oss sprids på det sättet. 

Att kunna hjälpa dem som inte tidigare har fått hjälp är ju vår högsta önskan! Det droppar också ibland in recensioner på våra sociala medier, du kan alltid se en aktuell sammanställning på facebook här.

Längre ner har du också anonyma utvärderingar.Här är några svar från våra utvärderingar, frågan vi ställt är: Vad har gett dig mest i rehabprogrammet?  

Utmattningsprogrammet: 

"Insikt i att utmattningssyndrom inte är en känsla, utan att det finns fysiologiska orsaker bakom och inte minst att det finns verktyg att komma vidare."

"Rehaben har förändrat mitt liv helt. Förståelsen för sjukdomen som leder till att man kan uppfatta symptom på ett tidigare stadium. Vidare har jag verktyg för att lugna symptomen."

Att åter få kontakt med min kropp och min andning, samt att förstå att hjärnan behöver läka långsamt och med min hjälp, att ta hand om mig själv.

"Det har varit otroligt hjälpsamt att få ett helhetsprogram som tog mina symptom på allvar istället för att fokusera på några enstaka problem. I mitt team har alla varit lika värdefulla och engagerade, alla vill att jag mår bättre. Dessutom har stämningen i gruppen varit så bra att det alltid var skönt att vara med, även om jag mådde dåligt (eller kanske hellre, särskilt när jag mådde värst)."

Smärtprogrammet:

"Allt tillsammans. Att programmet har haft en röd tråd och att alla bitar hänger ihop."

"En fantastisk gåva med verktyg som hjälper mig att ändra mitt liv. Medvetenheten och kunskapen viktigast."

"Tryggheten har varit A och O. Sen kunskap, förståelse och övningar i kroppslig självreglering har gett oss massor - TACK!"

"Kunskap om hur knopp och kropp hänger ihop och min egen förmåga att reglera stresspåslag."

Och här ett par filmer där tidigare deltagare berättar: