Om oss : Jobba hos oss

Teamarbete på riktigt

LEDIGT JOBB: Specialistläkare med intresse för ME/CFS

Vi söker en specialistläkare med kännedom om och intresse för ME/CFS. Vi ser ME som ett somatiskt och neurologiskt syndrom i enlighet med senaste forskningsrön. Läs mer om vårt ME/CFS-center under fliken ME/CFS. Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting i det förhållandevis nya vårdvalet för gruppen.

Som läkare ansvarar du för utredning, diagnostik och i vissa fall behandling, samt samverkan med primärvården. Meriterande är specialistkompetens inom neurologi, smärtlindring eller allmänmedicin. Det är också meriterande om du har intresse för diagnostik och forskning samt önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta i team. Möjlighet till handledd forskning finns. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och ett omväxlande och självständigt arbete, där du ingår i ett team med sjuksköterska och arbetsterapeut.

Bragée kliniker består av Bragée Rehab samt Bragée ME/CFS center. Vi har funnits sedan 2014 och har runt 60 anställda med lokaler i Garnisonen på Karlavägen 100.

Sista ansökningsdatum 17 juni, vi intervjuar löpande. För frågor om tjänsten kontakta Maria Persson, enhetschef ME/CFS, tfn 0730 294 467. Portal för ansökan finns här.

LEDIGT JOBB: Läkare till Bragée Rehab

Vi söker en läkare med intresse av multimodal rehabilitering (MMR2) vid långvarig smärta eller utmattning. Vi söker dig som har intresse för något av områdena och som har erfarenhet av teamarbete. Meriterande är specialistkompetens inom rehabiliteringsmedicin.

Förutom en trevlig arbetsmiljö kan vi erbjuda ett omväxlande arbete där du ingår i ett team tillsammans med psykolog, fysioterapeut, socionom och arbetsterapeut. Du kan läsa mer om teamarbetet nedan. Totalt finns sex team varav fyra arbetar på Smärtenheten och två på Utmattningsenheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Bragée kliniker består av Bragée Rehab samt Bragée ME/CFS center. Vi har funnits sedan 2014 och har runt 60 anställda med lokaler i Garnisonen på Karlavägen 100.

Sista ansökningsdatum 17 juni, vi intervjuar löpande. För frågor om tjänsten kontakta Maria Persson, enhetschef ME/CFS, tfn 0730 294 467. Portal för ansökan finns här.


Har du blivit nyfiken på vår verksamhet och våra deltagare? Tycker du om att jobba i team? Längtar du efter att få följa människor under en resa som kan förändra deras liv? Då kanske du är en av våra framtida medarbetare.

Vi är en privatägd klinik som arbetar med multimodal rehabilitering i team för patienter med långvarig smärta och/eller utmattning, allt enligt SLL:s avtal och riktlinjer för MMR2. Det innebär särskilda krav på kompetens och arbetsuppgifter inom de olika professionerna. Om hur vi arbetar i våra team kan du i stora drag läsa mer om nedan. Till kliniken hör förstås också personal i reception och administration, liksom vårt växande ME/CFS-center med läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeut.

Arbetsgruppen är stor, runt 60 anställda, och mycket engagerad. Oavsett typ av tjänst på kliniken, så ska våra fantastiska rehabdeltagare och patienter av varje medarbetare få ett varmt bemötande och stöd att hitta en nystart i sina liv. Det är vår ledstjärna och kliniken får ofta beröm av tidigare deltagare för just den vänliga atmosfären och att de – ibland för allra första gången i vården – har blivit tagna på allvar med sina symptom.

Teamarbete

Grunden för multimodal rehabilitering är att arbetet sker i ett fast team, där patienten är en del av teamet. Det finns en tydlig struktur för rehabprogrammen och dess uppföljning, och hur teamet kommunicerar och samordnar sina insatser.

Arbetsterapeuter/rehabkoordinatorer

Arbetsterapeuten är den patienten träffar allra först, för en initial bedömning och planering för fortsatta kontakter och deltagandet i rehabprogram. Arbetsterapeuten har det grundläggande ansvaret för aktivitetsutredning, introducerar deltagare i programmet vid gruppstart och leder vissa workshops, bland annat i pacing. Arbetsterapeuten följer översiktligt sitt team i arbetet med grupperna och kan i vissa fall genomföra hem- eller arbetsplatsbesök och följa upp om eventuella hinder för genomförandet av rehabprogrammet uppstått.

Fysioterapeuter

I inledningsskedet identifierar fysioterapeuten patientens problem, mål och förutsättningar för måluppfyllelse, när det gäller funktion och aktivitet och ansvarar för en gradvis stegrad aktivering. Fysioterapeuten är den i teamet som har tätast kontakt med patienterna, när de väl kommit in i programmet, och leder många workshops och övningspass utifrån sitt kunskapsområde och särskilda kompetens. Det kan vara till exempel basal kroppskännedom eller Feldenkrais. Dessutom tränas och utvecklas rehabdeltagarnas interoceptiva kroppskännedom utifrån neurosomatisk kroppskunskap, under ledning av fysioterapeuten.

Läkare

Läkaren ansvarar för den medicinska utredningen, särskilt med avseende på ”röda flaggor”, det vill säga bakomliggande allvarliga sjukdomar som kräver annat omhändertagande. Läkaren har också det övergripande ansvaret för att skriftligt sammanfatta resultaten av de olika professionernas utredning, den som ligger till bas för planering av rehabiliteringen. Ansvar för den farmakologiska optimeringen och rekommendation om sjukskrivning före, under och efter rehab är också läkarens, samt remissvar och kontakt med inremitterande. Läkaren leder också workshops med patientundervisning om bland annat rehabilitering och smärta.

Socionomer

Socionomen genomför den psykosociala utredningen och uppmärksammar de psykosociala frågorna vid planering av rehabiliteringen. Socionomen håller kontakt med arbetsgivare, arbetsförmedling och försäkringskassa, är den som initierar och leder avstämningsmöten. Socionomen möter gruppdeltagarna både i enskilda besök och fungerar som ledare för workshops inom sitt kompetensområde. Socionomen identifierar och behandlar krissituationer och tillför teamet kompetensen inom sociala frågor, som tillämpning av socialförsäkringssystemet, arbetsmarknadsfrågor och familjesociala frågor.

Psykologer

Psykologens främsta roll är bidra med professionens kunskap i teamets arbete med bedömning och behandling, och att leda psykologisk behandling i grupp enligt KBT-principer (för närvarande i linje med inriktningarna ACT eller Compassionfokuserad terapi). Psykologen gör också individuella bedömningar, har samtal och kortvariga individuella behandlingar och genomför psykoedukativa insatser kring sömn, utmattning, stress och smärta.