Äldre är också välkomna i rehabilitering

Viktig grupp

Det finns inga åldersbegränsningar uppåt för att delta som patient i vårdval smärta och utmattning. I själva verket är rehabilitering för de över 60 år minst lika viktigt, vid långvarig allmän värk och vid så kallad utbrändhet - d.v.s. stressutlöst utmattning. 

Vi har mycket goda erfarenheter, och har haft deltagare väl över 80 år som med stor behållning deltagit. Vi har också särskilda seniorgrupper. Läs gärna mer på länkarna, och tveka inte sända en egenremiss, då kan vi ta kontakt och prata med dig om vad du behöver, och det är helt förutsättningslöst.

Bilden är från vår senaste informationsdag för äldre. Du kan komma på läkarremiss, vilket är bra. Men också lätt anmäla dig själv för frågor och eventuellt deltagande, och vi hör snabbt av oss.

Klicka på denna knapp

Svara på fem enkla frågor

Legitimera dig med bank-id och sänd

Klart!

Vi hör av oss direkt om kliniken är öppen, annars nästa vardag. Och normalt kallas du sedan direkt till en tid på lämplig dag för dig. Specialistbedömningen går sedan ut på att ta reda på om rehabilitering passar för dig.