Egen remiss - vad är det?

Egenanmälan på 1177.se eller papper

Du kan fylla i din egenremiss på 1177.se!

En remiss är en hänvisning eller begäran om vård till en mottagning eller särskild läkare. Många landsting i landet, bland annat alla storstadslandsting, har valt att följa andan i patientlagen och tillåter att du som patient själv skriver en begäran om vård. Det kallas då egenanmälan, eller egen remiss, ibland för vårdbegäran. Tanken är ändå att du som patient i första hand ska söka hjälp på din vårdcentral. Är den behandling du har kunnat få där otillräcklig, kan du hänvisas vidare till oss, antingen med en läkarremiss eller genom att du själv skriver din remiss till oss. Huvudsaken är att du har sökt vård för dina besvär tidigare och är utredd i vården enligt gällande riktlinjer (finns i viss.nu).

Om du loggar in på ditt konto på 1177.se och söker upp vår mottagning Bragée Rehab kan du fylla i egenremissen där, och vi får den omedelbart. Du kan söka mottagningen med "Brag", den där förargliga accenten behövs annars...

Från mottagningens sida ska egenremisser hanteras precis på samma sätt som om mottagningen får en remiss från läkare. Uppgifterna i remissen ska vara avgörande för prioriteringen, inte vem avsändaren är.

Att skriva sin egen remiss innebär att du skriver till mottagningen och berättar om hur du mår och varför du söker vård. På Bragée har vi gjort en särskild blankett som du kan ladda ned, skriva ut och använda (sekretessen tillåter inte ifyllnad direkt på nätet). 

Vi uppmuntrar egenremisser, eftersom vi tycker att det ska vara enkelt att få vård snabbt. Ungefär var tredje remiss till oss är en egenremiss. 

När du fyller i en egenremiss till oss, så behöver du bara följa formuläret. Om du har både smärta och utmattning, kan du diskutera med bedömningsteamet på bedömningsdagen vilket program som skulle vara lämpligast för dig. 

Vem kan bättre veta dina behov än du själv? 

Här kan du printa ut din egen remiss och fylla i

Du kan fylla i din egenremiss på 1177.se!