Egen remiss - vad är det?

En rättighet i de flesta landsting!

En remiss är ju normalt en hänvisning eller begäran om vård till en mottagning eller särskild läkare. Många landsting i landet, bland annat alla storstadslandsting har valt att följa andan i patientlagen och tillåter att du som patient skriver en begäran om vård. Det kallas då egenanmälan, eller egen remiss, ibland för vårdbegäran.

Den skall hanteras på samma sätt som om mottagningen får en remiss från läkare, det vill säga ligga till grund för prioritering på samma sätt, beroende på uppgifterna i remissen och inte på vem avsändaren är.

En sådan innebär att du skriver till mottagningen och berättar om hur du mår och varför du söker vård. Vi har en särskilt blankett, som du kan ladda ned, skriva ut och använda. 

En del mottagningar kräver ändå en läkarremiss, men normalt skall regeln om egenremiss gälla. En egenanmälan för att få vård i ett annat landsting eller region kan du bara skriva om det inte finns krav på remiss där du vill få vård, eller i ditt eget landsting eller region.

Det skall vara enkelt att få snabb vård, vi uppmuntrar egenremisser, som är  ungefär var tredje till mottagningen, något s om gör vår mottagning helt unik bland alla Sveriges smärtrehabiliteringar. Vem kan bättre veta dina behov än du själv? 

Se länk nedan om du redan nu vill ladda hem vår blankett.