Egen remiss - vad är det?

Skriv egen remiss på 1177.se eller papper!

Egen remiss på 1177.se
Egen remiss på papper

Många landsting i landet, bland annat alla storstadslandsting, har valt att följa andan i patientlagen och tillåter att du som patient själv skriver en begäran om vård - en remiss - till en särskild mottagning. Det kallas då egen remiss, ibland för egenanmälan eller vårdbegäran. 

Tanken är ändå att du som patient i första hand ska söka hjälp på din vårdcentral. Om den behandling du kan få där otillräcklig, kan du hänvisas vidare, antingen med läkarremiss eller genom att du själv skriver din remiss till oss. Huvudsaken är att du har sökt vård för dina besvär tidigare och är utredd i vården enligt gällande riktlinjer (finns i viss.nu).

Att skriva sin egen remiss innebär att du skriver till mottagningen och berättar om hur du mår och varför du söker vård. På Bragée har vi gjort en särskild blankett som du kan ladda ned, skriva ut och använda (sekretessen tillåter inte ifyllnad direkt på nätet).

Du kan också via länken här komma direkt till vår klinik på 1177. Om du fyller i på 1177 får vi remissen omedelbart. (Du kan förstås också först logga in och sedan söka oss i 1177, men glöm då inte accenten över Bragée - eller nöj dig med att skriva in "Brag" i sökrutan, så kommer du också rätt.)

Vi uppmuntrar egenremisser, eftersom vi tycker att det ska vara enkelt att få vård snabbt och vi hanterar egenremisser precis på samma sätt som läkarremisser. Uppgifterna i remissen är avgörande för prioriteringen, inte vem avsändaren är. Ungefär var tredje remiss till oss är en egenremiss. 

När du fyller i en egenremiss till oss, så behöver du bara följa formuläret. Om du har både smärta och utmattning, kan du diskutera med bedömningsteamet på bedömningsdagen vilket program som skulle vara lämpligast för dig. 

Vem kan bättre veta dina behov än du själv?