Få rehabilitering vid svår stress och utmattning

Utbränd - sök hjälp i tid

Brist på energi, dåligt minne, störd sömn, trött och utbränd... Utmattning är en smygande men allvarlig process, sök hjälp i tid!

Sedan 2014 har vi rehabiliterat utmattningspatienter i ett tio veckor långt program, skräddarsytt för att med hjälp av ett helt team skapa möjligheter att i lugn takt komma tillbaka till ett fungerande liv.

Om du först sökt hjälp på din vårdcentral, kan du sedan söka hit - antingen med remiss från din husläkare eller genom att skriva din egen remiss. Det är enkelt och du kan välja det sätt som passar dig bäst - länkar och instruktioner finns här.

Det första steget i rehabiliteringen blir en bedömningsdag med läkare, fysioterapeut och psykolog. Hur den går till kan du se här.

Om du har både smärta och utmattning och undrar vilken typ av rehabilitering som skulle hjälpa dig - fundera inte över det, du får hjälp med det under bedömningsdagen. Remissen gäller båda tillstånden.

Rehabiliteringen sker i grupp under tio veckor, under tre halvdagar per vecka. Till det kommer ett antal individuella besök hos läkare, fysioterapeut eller psykolog. Man kanske inte orkar arbeta samtidigt som rehabprogrammet pågår, men det kan din ordinarie eller våra läkare avgöra och om det behövs sjukskrivning ordna med det. Programmet innehåller både föreläsningar och praktiska övningar. 

För den som har svårt att ta sig till kliniken på grund av avstånd eller något annat, kan vårt distansprogram vara ett alternativ.