Rehab för utmattning

Sök hjälp i tid

Brist på energi, dåligt minne, dålig sömn, dåligt humör, en trötthet som inte går att vila bort... Utmattning är en smygande process, men symtomen kan bli mycket allvarliga. Sök hjälp i tid!

Sedan 2014 har vi rehabiliterat utmattningspatienter i ett tio veckor längt program, skräddarsytt för att i lugn takt och med ett helt team till hjälp, komma tillbaka till ett fungerande liv.

Om du först sökt hjälp på din vårdcentral, kan du sedan söka hit - antingen med remiss från din husläkare eller genom att skriva din egen remiss. Det är enkelt och du kan välja det sätt som passar dig bäst - länkar och instruktioner finns här.

Nästa steg blir en bedömningsdag med läkare, fysioterapeut och psykolog. Hur den går till kan du se här.

Om du har både smärta och utmattning och funderar över vilken typ av rehabilitering som skulle hjälpa dig - fundera inte över det, du får hjälp med det under bedömningsdagen. Remissen gäller båda.

Rehabiliteringen sker i grupp under tio veckor, det är tre halvdagar per vecka. Till det kommer ett antal individuella besök och vi avråder från att man arbetar samtidigt som rehabprogrammet pågår. Programmet innehåller både teori och praktiska övningar.

För den som har svårt att ta sig till kliniken kan vårt distansprogram vara ett alternativ.