Få rehabilitering för långvarig smärta och värk

Sök i tid för smärtproblem!

Hälften av alla i Sverige har ont just nu. Tillhör du dem? Det finns hjälp att få. Vi har rehabiliterat tusentals till ett bättre liv med våra program.

Kliniken har mycket lång erfarenhet av att bedöma och rehabilitera patienter med långvarig smärta. Sedan 2014 är våra program tio veckor långa. Där får du som deltagare expertstöd för att hitta din egen väg att få kontroll över smärtan. 

Om du redan sökt hjälp på din vårdcentral för din smärta, så kan du sedan söka hit - antingen med remiss från din husläkare eller genom att du själv skriver din remiss. Det är enkelt och du kan välja det sätt som passar dig bäst - länkar och instruktioner finns här.

Det första som händer är att du kommer till en bedömningsdag med läkare, fysioterapeut och psykolog. Hur den går till kan du se här.

Om du har både smärta och utmattning och undrar vilken typ av rehabilitering som skulle hjälpa dig - fundera inte över det, du får hjälp med det under bedömningsdagen. Remissen gäller båda tillstånden.

Rehabiliteringen sker i grupp under tio veckor, under tre halvdagar per vecka. Till det kommer ett antal individuella besök där du träffar läkaren, fysioterapeuten eller psykologen enskilt. Man kanske inte orkar arbeta samtidigt som rehabprogrammet pågår, men det kan din ordinarie eller våra läkare avgöra och om det behövs sjukskrivning ordna med det. Programmet innehåller både föreläsningar och praktiska övningar.

För den som har svårt att ta sig till kliniken, på grund av avståndet eller något annat skäl, kan vårt distansprogram vara ett alternativ. Då kommer man till den inledande bedömningen i våra lokaler i centrala Stockholm, men sedan fullföljer man programmet i hemmet via mobil eller dator.

Blir man bättre då?

Ja, statistiken är helt offentlig och finns på nationella registret för smärtrehabilitering. Mer än fyra av fem som fått rehabilitering hos oss blir bättre i sin förmåga att hantera livssituationen, andelen som har bra sömn ökar med 75%, andelen med viss eller hög grad av smärta minskar direkt hos 59% och det fortsätter att minska också efter ett år hos 65%.

Man har fått en verktygslåda.