Bli patient ME/CFS : Bli patient

Läkarremiss krävs

För att bli patient hos oss behöver du få en läkarremiss. När vi fått in remissen från din läkare, kommer du att få besvara några viktiga enkäter. Enkäterna ingår i utredningen för att säkerställa din diagnos och kan även ligga till grund för utvärdering av behandlingar längre fram.

I utredningen ingår bland annat:

  • Komplettering av laboratorieprover
  • Magnetkameraundersökning
  • Sensitiseringsmätning (mätning av smärttrösklar vid tryck)
  • Gångtest för upptäckt av PEM, post exertional malaise

Utredning och behandling hos oss ingår i högkostnadsskyddet, frikort gäller alltså.