Hur rehabilitering hjälper vid fibromyalgi och smärta

Forskningen ger nya spännande svar

I en ny studie beskriver svenska forskare vad som förbättrar resultaten av rehab oavsett hur ont man har eller hur stressad man är.

Det ligger nära till hands att tänka att resultatet av genomgången rehab är beroende av hur svår stress eller smärta man lider av. Om man har mindre smärta skulle man  ha bättre odds. Men nu visar den här helt nya studien från 2024 att det är ett svagt samband, man kan ha jätteont och vara urstressad och ändå bli bra mycket bättre.

Det visar sig istället att det är viktigare hur man "tar det" än hur man "har det" för att man skall få bästa kontroll av sin livssituation och på så sätt bättre livskvalitet. Det är ingen överraskning för oss som arbetar med de här patienterna. Många av dem tror det är hopplöst om man har svåra besvär, men vår erfarenhet är att det faktiskt är precis tvärtom. 

Man kan ha mycket ont och vara svårt stressad

När rehabdeltagarna får hjälp med kunskap och  rädslan för besvären därför minskar - då blir det snarast de som har mycket smärta som blir positivt överraskade. När en viss acceptans och hoppfull inställning till sjukdomen finns, då blir det viktigast för tillfrisknandet, menar forskarna. Det man undersökte då var skillnaden i kontroll av livssituationen, störningar i livet och livskvalitet.

Den vetenskapliga studien har gjorts av rehabilitering som vi och andra gör i Sverige och följer upp i en gemensam databas. Ett år efter deltagandet läste man av resultatet inom åtta olika områden och faktum är att patienterna blir signifikant (=bra bevisat)  bättre inom alla åtta. Det är rätt imponerande:

Områden där rehab ger förbättring

  • Smärta 
  • Fysisk funktion
  • Fysisk rollfunktion
  • Smärtkontroll
  • Social funktion
  • Livskvalitet, allmänt
  • Livskvalitet, fem aspekter
  • Allmän hälsa

Effekten av rehab bevisas

De svenska forskarna med professor Björn Gerdle i spetsen beskriver effekten som att resultaten visar "meningsfulla förändringar".  

Så vår sammanfattning blir att patienter som går i multimodal rehabilitering för smärta blir bättre på många sätt och att resultaten står sig ett år efter avslutade rehabprogram. Enligt våra egna uppföljningar är effekten kvar I mer än 4 år!

Genom rehabprogrammet får man inte bara hjälp med övningar och behandlingar utan man får också hopp och kunskaper som skapar en realistisk acceptans. Och det gäller också patienter  med svår smärta och stress som har samma förutsättningar som andra.

I denna viktiga och unika studie med 2000 patienter ingår också våra deltagare. Den ger oss en säker bekräftelse på att vårt rehabupplägg uppfyller våra krav och utgör en god grund för den trygghet för patienterna som vi eftersträvar.