Genomförda utbildningar

Se alla videor från våra öppna webinarier

Öppna webinarier

Kostnadsfri utbildning för vårdprofessionella

Klicka här!

Här kan du se alla videor från våra uppskattade webinarier för läkare och andra vårdprofessionella. Under ledning av vår utvecklingschef Med. Dr Hamid Ghatan bygger vi nu ut våra webutbildningar, men fortsätter också när läget så tlllåter med seminarier och kurser på plats i Garnisonen vid Karlaplan.

Våra utbildningar är till skillnad från de flesta andra utbildningar inom vården helt kostnadsfria och öppna. Man får dock inte använda vårt material för annat än eget personligt bruk.

  • Alla ämnen
  • Smärta
  • ME/CFS
  • Trötthet
  • Utmattning
  • Covid-19