Hållbarhetspolicy vid Bragée kliniker

Viktigare än någonsin

För oss är hållbarhet inte en tom fras, utan något som genomsyrat Bragée Medect AB sedan start. Här finns våra ambitioner som vårdgivare, arbetsgivare och samhällsaktör.

Bragée Medect AB förmedlar genom denna policy våra ambitioner som vårdgivare, arbetsgivare och samhällsaktör. 

Bakgrund

Bragée Medect AB är en vårdaktör inom primärvård, primärvårdsrehabilitering, specialiserad rehabilitering. Kliniken erbjuder även privat- och försäkringsvård. Alla verksamheter ska präglas av ledorden Trygg och Trodd.

Jämställdhet

Bragée Medect AB ska vara en aktiv partner till Region Stockholm kring jämställdhet. De riktlinjer som regionen satt upp kring jämställdhet ska vi aktivt driva och följa. Vi ska utgå från grundprincipen om kvinnors och mäns lika värde. Ett kontinuerligt jämställdhetsarbete ska integreras i alla delar av verksamheten

Hållbarhet

  • Verksamheten ska i alla former verka för att öka välbefinnandet och hälsan hos patienter, deltagare och medarbetare.
  • Vi ska bedriva högklassig vård med mätbara resultat i rikets absoluta topp.
  • Alla har rätt att bli behandlade lika. Alla ska känna sig inkluderade och välkomna i och kring vår verksamhet.
  • Vi ska genom tät uppföljning och utvärdering arbeta för en ständig förbättring. Vi ska minska vårt avtryck på miljön, öka kvalitet och resultat i den vård vi bedriver och med konkreta åtgärder förbättra arbetsmiljön och samarbetet på arbetsplatsen.
  • Vi ska bevaka och följa alla lagar och krav som berör vår verksamhet.
  • Vi ska vara öppna mot medarbetare, allmänhet och myndigheter om vår verksamhet och våra resultat.
  • Vi ska välja material, produkter, metoder och tjänster så att skadlig miljöpåverkan blir så liten som möjligt.