Bragée Husläkarmottagning Östermalm - din vårdcentral

Personlig husläkare

God vård för dig och din familj i alla livets faser! Vi finns här för att ge dig all den service du förväntar av en nära och kunnig husläkarmottagning. Centralt belägna på Karlavägen 100!

Vår personal har goda erfarenhet av primärvård och kan hjälpa dig med allt det du kan förvänta dig av din husläkarmottagning.

Vår mottagning är belägen i Garnisonen, genom huvudentrén till stora moderna lokaler på plan 6, hiss C. Vi har nära samverkan med primärvårdsrehab i våra lokaler.

Vi vill vara ditt och din familjs första vårdval vid primärvård eller hälsoinriktade insatser, såsom vaccinationer eller utbildning. Det är lätt att lista sig, tryck på knappen, logga in, välj "Stockholm", "Bragee Husläkarmottagning"

Man kan också anmäla sig som listad via blankett som kan hämtas på mottagningen eller laddas ned, se länk.

Du kan också ställa frågor genom telefon (uppringning) 08-54588871

Anmäl dig till klinikens nyhetsbrev så får du löpande viktiga nyheter och intressant läsning.

Info till dig som tidigare gått på våra specialistmottagningar

Vi ser fram emot att vara den vårdnivå som ”verkar nära invånarna” vilket också innebär att vi får ett brett uppdrag inom allmänmedicinska området till skillnad från den specialiserade vården vi har vana av. 

Det har uppkommit en del frågor om ”särskilt uppdrag” och läkemedelsförskrivning som hör till den specialiserade vården och vi vill således göra ett förtydligande om att vi förvisso har lång erfarenhet från specialistvård men vår husläkarmottagning råder under samma avtal och uppdrag som övriga husläkarmottagningar i region Stockholm. Vi har inte fått ett ”särskilt uppdrag”. 

Vi kommer att följa vårt avtal med Region Stockholm och de rekommendationer som Region Stockholms läkemedelskommitté utfärdar för primärvården.

.