Bragée Husläkarmottagning Östermalm - din vårdcentral

Personlig husläkare

All den service du förväntar av en nära och kunnig husläkare. Central mottagning på Karlavägen 100 med generösa öppettider 07.30-18.30!

Ansvarig läkare är Anh-Sofi Dao, spec. i allmänmedicin. Andra allmänläkare vid mottagningen är Siv Lundaahl och Ma Mohlander.Våra läkare har lång erfarenhet som husläkare och kan hjälpa dig med allt det du kan förvänta dig.

Vår husläkarmottagning är belägen i Garnisonen, genom huvudentrén till  stora moderna lokaler plan 6, hiss C. Öppettider är mellan kl 07.30-18.30. Även i primärvården arbetar vi under det motto "trygg och trodd" som patienter vid våra enheter och våra läkare har lång erfarenhet av. Vi har nära samverkan med primärvårdsrehab i våra lokaler.

Vi vill vara ditt och din familjs första vårdval vid primärvård eller hälsoinriktade insatser, som vaccinationer eller utbildning. Det är lätt att lista sig, tryck på knappen, logga in, välj "Stockholm", "Bragee Husläkarmottagning"

Man kan också anmäla sig som listad via blankett som kan hämtas på mottagningen eller laddas ned, se länk.

Du kan också ställa frågor genom telefon (uppringning) 08 545 888 71

Anmäl dig till klinikens nyhetsbrev så får du löpande viktiga nyheter och intressant läsning.


Info till dig som tidigare gått på vår specialistmottagning för ME/CFS

Vi ser fram emot att vara den vårdnivå som ”verkar nära invånarna” vilket också innebär att vi får ett brett uppdrag inom allmänmedicinska området till skillnad från den specialiserade vården vi har vana av.  Det har uppkommit en del frågor om ”särskilt uppdrag för ME/CFS” och läkemedelsförskrivning som hör till den specialiserade vården och vi vill således göra ett förtydligande om att vi förvisso har lång erfarenhet från specialistvård men vår husläkarmottagning råder under samma avtal och uppdrag som övriga husläkarmottagningar i region Stockholm. Vi har inte fått ett ”särskilt uppdrag” för ME/CFS. Vi kommer att följa vårt avtal med Region Stockholm och de rekommendationer som Region Stockholms läkemedelskommitté utfärdar för primärvården. För våra tidigare patienter från ME-center, innebär det att vi inte kan göra samma förskrivningar av läkemedel, som vi har gjort inom tidigare specialistuppdrag. Vi har däremot mycket kunskap om sjukdomen, hjälpsamma råd och rekommendationer.