Kan man gå flera gånger i rehab?

Man har rätt till vård efter behov.... Kanske med video på distans?

Vi får ofta frågan efter en tid från tidigare deltagare.

- Jag gick i rehab för ett par år sedan och det var jättebra, men nu har jag kraschat igen, får jag komma tillbaka för en ny omgång?

Det finns inget självklart svar på den frågan. Å ena sidan är rehabilitering en ganska dyr resurs som inte kan göras gång på gång, å andra sidan har vi alla rätt till vård som hjälper efter de behov som vi har. En slags informell överenskommelse har funnits mellan rehabkliniker att man kanske skall avvakta två år, och helst inte "vandra runt" mellan olika enheter. Och att det är rimligt att man då har en läkarremiss, och inte remitterar sig själv med egenremiss. Det är en policy som också regionens egen rehabenhet har.

Med det sagt är det viktigaste ändå att både patient och vi i vården tror att rehabilitering tillför ökad hälsa och förmåga. Kanske var förhållandena runt Dig inte så bra förra gången. Det kanske var särskild stress som gjorde att du kom en bit på väg, men skulle ha bättre förutsättningar idag. Något lärde du ju dig sist som kan ha hjälpt dig till en bättre situation. 

Och så  har det kommit nya kunskaper och våra metoder har utvecklats. Vi har flera typer av program nu än för två år sedan, och bättre resurser. Våra resultat ligger faktiskt i 80 procent av de mätningar som görs över snittet i landet, och 88% av deltagarna säger att rehabiliteringen har ökat deras förmåga.

Får vi remisser för förnyad rehab efter två år så går vi igenom dem på samma sätt som för alla patienter efter bedömning av enkäter kallas man, om det bedöms rimligt, till att börja med en bedömning av läkare, fysioterapeut och psykolog, den kan också ske på distans med video. Då kan man bestämma fortsättningen och nu finns det många alternativ:

  • 9-10 veckors rehab halva dagen på plats 3 dagar i veckan för smärta eller utmattning
  • Distansrehab för smärta eller utmattning
  • Att man gör sin rehabilitering i primärvården genom husläkaren

Kanske är distansrehab särskilt lämpligt om man gått tidigare, man har då fått övningar tidigare och redan har grunderna. 

Svaret blir alltså, vi gör gärna en individuell bedömning av hur mycket ett nytt program kan tillföra för din hälsa, på plats, eller på distans, och särskilt om vi får en läkarremiss.