Rehabilitering hjälper vid stress och utmattning

Nedvarvning med proffs

Man kan söka professionell hjälp och rehab när man inte kan skaka av sig vardagens stress utan hamnat i utmattning eller utbrändhet.

Stress och uppvarvning som vi upplever i vardagen går vanligtvis över av sig själv när vi varvar ner och vilar efter en lång dag på jobbet eller i skolan. När stressen övergår i att man känner sig konstant uppe i varv, då vanlig vila och ledighet inte hjälper, kan man prata om långvarig eller (som det kallades tidigare) kronisk stress. När den långvariga stressen inte går att skaka av sig och påverkar oss så pass mycket att man inte längre kan klara sina vanliga sysslor, talar man om utmattningssyndrom. Det är då också vanligt att man dessutom får utbredd värk, och en hel del bekymmer med ett dåligt reglerat nervsystem. Minnesstörningar,  koncentrationsstörningar, magbesvär, hjärtrusningar, svettningar och ibland ren ångest kan tillkomma i denna häxbrygd. Och extrem trötthet och svårigheter med sömn är följer i spåren. Läs mer om vår syn på smärta och utmattning. 

Man bör söka professionell hjälp i tid

När symtomen utvecklas och humöret och känslorna åker berg och dalbana är det dags att söka professionell hjälp. Husläkarna är goda bedömare, eftersom stressrelaterade sjukdomar är så vanliga. Utöver goda råd och ibland läkemedel, rekommenderar de ofta psykologstöd, och lugnas inte situationen finns det möjlighet få rehabilitering.

Det är just sådan rehabilitering som vårdvalet smärta och utmattning är skapat för.  Om man varit utbränd - vilket är ett vanligt uttryck för utmattningssyndrom- mer än tre månader och arbetsförmåga och funktion sviktar bör man diskutera med sin läkare. Om rehabilitering är aktuell har man i vårdvalet rätt att välja var den skall ske. Det finns flera enheter i Stockholm, som du finner på 1177.se. Programmen skiljer sig, men grunden i att det tar minst ett par månader med deltagande ett par tre halvdagar i veckan är gemensam för de flesta. All sådan specialistrehabilitering sker i team av läkare, psykolog och fysioterapeut, med stöd av andra professeioner. Som patient får man utbildning, delta i gruppsamtal och lära sig övningar som hjälper.  Vi på Bragée rehab är också angelägna om att hjälpa med de kroppsliga besvären under devisen "kroppen först". 

På Bragée i Stockholm erbjuder vi rehabilitering vid utmattning man haft mer än tre månader och redan sökt hjälp för hos läkare. Man kan också komma på eget initiativ, egenremiss, om man fått diagnosen.