Vi deltar i många internationella läkemedelsstudier

Läkemedelsforskning är viktigt

Vi har lång erfarenhet av att delta i  läkemedelsforskning  för utprovande av nya mediciner, eller effekter på andra diagnoser. 

Vi välkomnar både patienter och friska i framtagandet av nya möjligheter. Vi har deltagit i ett tjugotal internationella studier, ibland med över 100 deltagare.  Ett par av de studerade läkemedlen har senare godkänts och kommit till stor hjälp vid olika smärttillstånd. Men vi har också varit kliniskt center för diabetes och andra sjukdomar.

Vi deltog i framtagandet av den första medicinen som godkändes för fibromyalgi!

Läkemedelsföretagen brukar höra av sig vid nya studier, och då kontaktar vi alla våra patienter genom nyhetsbrevet och andra sätt, många vill gärna delta. Både för sin egen del, och för att driva kunskapen vidare.