Medect Clinical Trials

Läkemedelsforskning

Vi har lång erfarenhet av att bedriva läkemedelsforskning fas 2 och 3 , d.v.s. utprovande av nya läkemedel, eller effekter på andra diagnoser. Vi har deltagit i ett tjugotal internationella studier, ibland med över 100 deltagare. Ett par av de studerade läkemedlen har senare godkänts och kommit till stor hjälp vid fibromyalgi och ryggsmärta.

Studierna har inte bara avsett smärttillstånd utan också diabetes och andra sjukdomar.

Läkemedelsföretagen brukar höra av sig vid nya studier, och då kontaktar vi alla våra patienter genom nyhetsbrevet och andra sätt, många vill gärna delta. Både för sin egen del, och för att driva kunskapen vidare.