Pia, 58

"Jag blev utbildad i att hantera min smärta"

Pia kände sig nedbruten och hade inga speciella förväntningar när hon började rehabprogrammet.