Ytlig andning förvärrar smärta och stress visas i vår studie

Ta ett djupt andetag...

Kan andning påverka smärta? Många känner sig bättre av andningsövningar.  En studie, av två av klinikens fysioterapeuter, har hittat ett samband mellan ”stressandning” och långvarig smärta. 

- publicerad 2017---

Marianne Björklund och Sara Murray på Bragée rehab gjort en pilotstudie vid Karolinska institutet, och studerat andningen hos några patienter med långvarig smärta och utmattning. I april presenterade de studien som en poster på den internationella konferensen IOPTMH för fysioterapeuter i april i Reykjavik, Island, vilket mottogs med intresse av övriga delegater, som kom från 24 länder.

Deltagarna i studien undersöktes med en avancerad laserutrustning, som kan registrera andningsrörelserna i bröstkorgen och buken på millimetern, samtidigt som hjärt- och andningsfrekvens och koldioxid i utandningsluften mättes.

- Vår misstanke var att stressandning, det vill säga ytlig andning högt upp i bröstkorgen, skulle dominera över bukandningen och det visade sig stämma, säger Sara Murray.

Under studien upptäcktes att en av deltagarna dessutom hade ett svårt tillstånd av kronisk hyperventilation. Det innebär en form av överandning, som gör att alltför mycket koldioxid försvinner ur kroppen och syra-basbalansen rubbas. Det tillståndet kan ge upphov till en rad symptom, som orkeslöshet och mjölksyrekänsla i musklerna.

- Vi vet inte om det var en tillfällighet eller om detta är vanligare hos smärtpatienter. Tillståndet är svårupptäckt utan mätutrustning. Hur vanligt det är bland personer med smärta och utmattning återstår att studera vidare.

- Resultaten stöder oss i vårt arbete på kliniken med att lära patienter avspänd bukandning, säger Marianne Björklund. Andningsträningen är ett av de mest uppskattade inslagen i rehabiliteringen och vi ser hur rehabdeltagarna förbättras när de får tillgång till metoden.